XX Olimpiada Języka Angielskiego

SJO PW zachęca do udziału w XX Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych organizowanej przez Politechnikę Poznańską.

XX Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych jest Olimpiadą dwuetapową.

  • etap I- półfinał ogólnopolski, odbywa się w uczelniach macierzystych uczestników,
  • etap II – finał ogólnopolski, odbywa się na terenie Politechniki Poznańskiej.

Studenci zapisują się na Olimpiadę w swoich macierzystych uczelniach u koordynatora Olimpiady danej uczelni. Zapisy na Olimpiadę w całym kraju kończą się 23.11.2018 r. o godz. 00:00.

Więcej informacji http://www.clc.put.poznan.pl