Modern Steels and Iron Alloys Design - Technologies - Properties - Applications

26-29 czerwca 2018, Warszawa (CZIiTT PW)

https://nanostal.eu/konferencje/msia2018

konferencja międzynarodowa

Organizator:
Wydział Inżynierii Produkcji PW
Wydział Inżynierii Materiałowej PW
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW

Kontakt:
dr hab. inż. Wiesław Świątnicki, prof. PW 
 22 234 81 03 
 wieslaw.swiatnicki@pw.edu.pl