Praktyki studenckie

Na studiach inżynierskich i magisterskich studenci zobowiązani są do odbycia praktyki obowiązkowej, ponadto każdy student może odbyć praktyki dodatkowe zarówno w trakcie trwania studiów.

Praktyki obowiązkowe odbywają się w oparciu o porozumienie pomiędzy Uczelnią a pracodawcą. Swoim zakresem powinny wpisywać się one w program studiów lub być jego rozszerzeniem. Pracodawca, z którym uczelnia podpisuje umowę, wystawia praktykantowi zaświadczenie o odbyciu praktyk, które stanowi podstawę do uzyskania zaliczenia.

Na Wydziale Inżynierii Materiałowej praktyki obowiązkowe odbywają się:

  • na studiach inżynierskich po 4 lub 6 semestrze studiów – praktyka kierunkowa,
  • na studiach magisterskich po 1 semestrze dla studentów rozpoczynających studia magisterskie w lutym lub po 2 semestrze dla studentów rozpoczynających studia magisterskie październiku – praktyka dyplomowa.

Praktyka jest realizowana w miesiącach lipiec-wrzesień i nie może trwać krócej niż 4 tygodnie.

Wszystkie formalności związane z odbywaniem praktyk należy załatwić do 15 czerwca.

Praktyki dodatkowe i staże. Praktyki dodatkowe realizowane są przez studentów, którzy zaliczyli już praktyki obowiązkowe. Można je odbyć bez skierowania z Uczelni. Wystarczy na własną rękę aplikować do firm, w których chciałoby się zdobyć doświadczenie zawodowe. Staż to pojęcie czasem używane zamiennie z praktykami nieobowiązkowymi, choć nie jest to do końca poprawne. Zasadniczo staże kierowane są do absolwentów, choć niektóre firmy przyjmują na staż także studentów. Najczęściej trwają dłużej niż miesiąc czasu. Niektóre programy stażowe trwają nawet ponad rok; łączą wówczas możliwość zdobycia doświadczenia ze szkoleniami. Nie ma tu jednak reguły - wiele zależy od specyfiki branży oraz regulacji w konkretnej firmie. Jako źródło ofert praktyk i staży polecamy stronę Biura Karier PW www.bk.pw.edu.pl.

Prodziekan ds. Studenckich
Opiekun Praktyk
prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara

Dziekanat - obsługa administracyjna
mgr Iwona Gusta
22 234 84 51
iwona.gusta@pw.edu.pl