Dzień wolny od zajęć

12 listopada 2018 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych bez obowiązku odrabiania zajęć.