sobota 23 czerwca 2018
Tekst
   
Władze Wydziału
1 prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera Dziekan
2 prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara Prodziekan ds. Studenckich
3 dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. PW Prodziekan ds. Nauczania
4 dr hab. inż. Jerzy Robert Sobiecki, prof. PW Prodziekan ds. Nauki
5 Dziekanat Dziekanat WIM
6 Sekretariat Sekretariat WIM
7 dr inż. Janusz Bucki Pełnomocnik Dziekana ds. Obronnych na Wydziale
8 dr inż. Marcin Ciesielski Pełnomocnik Dziekana ds. Sieci Komputerowej
9 dr inż. Marcin Ciesielski Pełnomocnik Dziekana ds. Kontaktów z COI
10 mgr Magdalena Grątkowska Pełnomocnik Dziekana ds. Funduszy Strukturalnych
11 Jacek Karniłowicz Pełnomocnik Dziekana ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
12 dr inż. Marek Krasnowski Pełnomocnik Dziekana ds. Ochrony Danych Osobowych
13 Prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy Międzynarodowej
14 dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. PW Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów Anglojęzycznych
15 dr hab. inż. Zbigniew Pakieła, prof. PW Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
16 mgr Elżbieta Sałacińska Pełnomocnik Dziekana ds. Zamówień Publicznych
17 dr hab. inż. Wojciech Święszkowski, prof. PW Pełnomocnik Dziekana ds. Międzynarodowych i Krajowych Programów Edukacyjnych
18 dr inż. Andrzej Zagórski Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Przemysłem