wtorek 14 sierpnia 2018
Tekst
   

Współpraca międzynarodowa

  • Wydział prowadzi szeroką współpracę z zagranicą.

Wspólnie z ETH Zurych, EMPA (Swiss Laboratory for Materials Testing and Research), Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Jagiellońskim prowadzi studia doktoranckie w ramach Polsko-Szwajcarskiej Międzynarodowej Szkoły dla Doktorantów (PhD School for High Performance Materials aimed at Sustainable and Enviromentally Compatible Applications). Studia trwają 3 lata, z czego połowę czasu doktoranci przebywają w Szwajcarii. Obecnie w ramach Szkoły na Wydziale studiuje 5 doktorantów.

Wydział ściśle współpracuje z NIMS (National Institute of Materials Science) w Japonii w ramach "WUT-NIMS Joint Graduate School Program". W ramach tego porozumienia co roku na staże naukowe do Japonii wyjeżdża 5 doktorantów i 2 postdoków. Wydział wspólnie z NIMS zorganizował w 2008 roku Warsztaty na temat "Nanomaterials for Energy and Environmental Protection".

Wydział uczestniczy w specjalnym programie EURATOM (w ramach 7 Programu Ramowego), który dotyczy kontrolowanej syntezy termojądrowej. Badania prowadzone przez Wydział w tym programie dotyczą rozwoju materiałów dla urządzeń do syntezy termojądrowej (kompozyty W-Cu, stal Eurofer 97) oraz analizy strukturalno-mechanicznej elementów reaktora.

Wydział jest członkiem 7 Konsorcjów realizujących projekty w ramach 6 i 7 Programu Ramowego (np. EXTREMAT, STEPS, CELLFORCE, FUSION), uczestniczy w 4 Akcjach Programu COST, koordynuje projekt NMT ERA NET (New generation of titanium biomaterials), realizuje projekt BIONANOCOMPOSIT w ramach programu EUREKA.

Na Wydziale wykonano także obróbkę elementów lądownika, który wylądował na Marsie w ramach projektu Rosetta Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA

Partnerzy zagraniczni

Francja

  • Universite des Sciences et Technologies de Lille www
  • Universite de Paris-Nord www

Grecja

  • University of Thessaloniki www

Niemcy

  • Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung BAM www

Chiny

  • Baotou Institute of Rare Earths www

Rosja