wtorek 14 sierpnia 2018
Tekst
   

Czym jest inżynieria materiałowa?

Inżynieria Materiałowa jest dziedziną nauki i techniki, wyróżniającą się interdyscyplinarnym charakterem. Wykorzystuje wiedzę nauk podstawowych (fizyki, chemii, biologii) w celu doskonalenia materiałów inżynierskich. Osiągnięcia nauk technicznych końca XX wieku dowiodły, że wiele nowych rozwiązań i konstrukcji mogło powstać tylko dzięki nowym materiałom. Rozwój inżynierii materiałowej sprawił, że dysponujemy obecnie materiałami pozwalającymi na budowę maszyn pracujących w ekstremalnych (kosmicznych) warunkach, umożliwiającymi zapis i przesyłanie ogromnych ilości informacji, czy też biomateriałami, które będą mogły zastępować "zużyte" części ludzkiego organizmu. Cechy użytkowe wszystkich przedmiotów i urządzeń, którymi się posługujemy zależą od właściwości materiałów, z których zostały wykonane. Właściwości materiałów zależą od ich budowy (struktury), która jest kształtowana w procesie wytwarzania.

Studenci kierunku inżynieria materiałowa poznają prawa rządzące budową materii i jej wpływem na właściwości materiałów. Poznają techniki świadomego kształtowania struktury materiałów tak, aby uzyskiwać założone cechy użytkowe. Wykształcenie, jakie uzyskują nasi absolwenci jest w dużym stopniu uniwersalne tzn. pozwala im na pracę we wszystkich dziedzinach techniki. Mogą współpracować np. z konstruktorami przy doborze materiałów w różnych gałęziach przemysłu (przemysł lotniczy, samochodowy, elektrotechniczny i inne), czy z technologami przy ich wytwarzaniu i obróbce. Wielu z nich specjalizuje się w zaawansowanych badaniach materiałowych, koniecznych w przemyśle ale również w medycynie czy kryminalistyce. Gruntowna wiedza podstawowa i możliwość kształtowania swojej sylwetki zawodowej w elastycznym systemie studiów daje możliwość poszukiwania pracy w kierunku zbieżnym z ich zainteresowaniami. Wielu absolwentów wybiera pracę naukową – studia III stopnia (doktoranckie), a następnie kontynuuje karierę w ośrodkach naukowych w kraju i za granicą. Doskonałe przygotowanie do tego dają liczne indywidualne praktyki zagraniczne i wyjazdy w czasie studiów. Gruntowne wykształcenie ogólnotechniczne i inżynierskie pozawala również na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, kierowanie przedsiębiorstwami, czy pracę w firmach doradztwa technicznego.

Studenci Wydziału Inżynierii Materiałowej mają do dyspozycji nowoczesny budynek, posiadający sale dydaktyczne wyposażone w wszystkie potrzebne pomoce audiowizualne. W laboratoriach Wydziału znajdują się, w przeważającej większości, nowe urządzenia klasy światowej. Na Wydziale studiuje około 350 studentów studiów stacjonarnych i około 50 studiów niestacjonarnych. Nad ich kształceniem czuwa blisko 50 pracowników dydaktycznych. Swoja pomocą służy im także ponad 80 doktorantów. Wszyscy razem tworzymy społeczność, w której studenci mogą liczyć na częsty, bezpośredni kontakt z nauczycielami, co pozwala na wysoce zindywidualizowany tok kształcenia. Dowodem na to, że inżynieria materiałowa może zafascynować, jest działalność Studenckiego Koła Naukowego „Wakans”. Jego członkowie już od I roku studiów mogą uczestniczyć w pracach naukowych Wydziału, a później prezentować swoje osiągnięcia np. na konferencjach.

Na Wydziale Inżynierii Materiałowej prowadzone są prace naukowe ukierunkowane na rozwiązywanie problemów materiałowych występujących w przemyśle, prace podstawowe, których celem jest poznanie i opis zjawisk występujących w materiałach oraz prace nad projektowaniem i syntezą nowych materiałów. W każdej z tych dziedzin możemy poszczycić się osiągnięciami, dzięki którym współpracują z nami duże zakłady przemysłowe w kraju oraz znane ośrodki naukowe i akademickie na całym świecie.

Pobierz Informator dla Kandydatów (5MB)