piątek 22 września 2017
Tekst
   

Studia podyplomowe

Wśród obszarów działalności Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej znaczące miejsce zajmują dodatkowe formy kształcenia. Obejmują one [bold]studia podyplomowe, kursy i szkolenia[/bold], organizowane w Zakładzie Projektowania Materiałów pod kierownictwem prof. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego.

Stanowią uzupełnienie wiedzy z różnych gałęzi inżynierii materiałowej. Pomagają praktykom w nadążeniu za rozwojem nowoczesnych materiałów, metod projektowania i eksploatacji urządzeń.

[span class=attention] Celem zorganizowanych form szkolenia jest zatem transfer nauki o materiałach do różnych gałęzi przemysłu. [/span]

Zajęcia na Wydziale prowadzone są przez specjalistów o światowej renomie przy współpracy z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi.

Proponowane zajęcia mogą być zorganizowane zgodnie z programem proponowanym przez kierownika studium. Realizowane są także szkolenia indywidualne dla potrzeb poszczególnych firm o tematyce ściśle związanej z daną dziedziną przemysłu.

Zapewniamy elastyczne podejście do planowania i realizowania zajęć, które mogą odbywać się w budynku Wydziału Inżynierii Materiałowej bądź w salach wykładowych udostępnionych przez zleceniodawcę. Oferujemy także możliwość organizowania kursów w formie wyjazdowych, kilkudniowych szkoleń.

Studia podyplomowe