niedziela 22 lipca 2018
Tekst
   

Oferty tematyki prac dyplomowych

OFERTA 1
Promotor: prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Pakieła
Rodzaj pracy: inżynierska
Temat pracy dyplomowej: Dobór materiału na wysokowytrzymałe nity do nitowania stopów aluminium

Zakres tematyczny: połączenia nitowane, wytrzymałość materiałów, plastyczność, umocnienie odkształceniowe, pękanie ciągliwe

Stosowane metody badawcze: metalografia, badania wytrzymałościowe, SEM

Badane materiały: stopy Al do przeróbki plastycznej

Uwagi: praca powiązana jest z projektem badawczym, kończącym się 21.10.2010, istnieje możliwość kontynuacji tematyki pracy dyplomowej inżynierskiej przy realizacji pracy magisterskiej)

Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. +48 22 234 8744
OFERTA 2
Promotor: prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Pakieła
Rodzaj pracy: inżynierska
Temat pracy dyplomowej: Opracowanie metodyki badań adhezji włókien SiC do osnowy Cu w kompozycie Cu-SiC

Zakres tematyczny: kompozyty ceramika-metal, wytrzymałość materiałów, badania "push-out"

Stosowane metody badawcze: metalografia, badania wytrzymałościowe, SEM

Badane materiały: kompozyty Cu-SiC

Uwagi: praca powiązana jest z projektem badawczym, kończącym się 17.06.2010, istnieje możliwość kontynuacji tematyki pracy dyplomowej inżynierskiej przy realizacji pracy magisterskiej)

Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. +48 22 234 8744
OFERTA 3
Zespół Przemian Fazowych w Plazmie
Promotor: Prof. dr hab. inż. Andrzej Michalski
Rodzaj pracy: inżynierska, magisterska
Zakres tematyczny prac dyplomowych:
 • Materiały kompozytowe WC-diament z przeznaczeniem na narzędzia skrawające do obróbki: materiałów drewnopochodnych, metali kolorowych, kompozytów metal-ceramika, skał i innych materiałów stosowanych w budownictwie
 • Materiały kompozytowe WC-cBN (regularny azotek boru) z przeznaczeniem na narzędzia skrawające do obróbki utwardzanych materiałów metalicznych i kompozytów metal-ceramika
 • Materiały kompozytowe o dużym przewodnictwie cieplnym dla odprowadzania ciepła od układów elektronicznych: Cu-diament, Al-diament i Si-diament
 • Materiały kompozytowe W-Cu z gradientem składu.
Stosowane metody badawcze: metalografia optyczna, mikroskopia skaningowa, dyfrakcja rentgenowska, pomiary twardości, pomiary kruchości, pomiary przewodnictwa cieplnego, pomiary przewodnictwa elektrycznego, badania zużycia w obróbce skrawanie

Uwagi: Uściślenie tematu pracy dyplomowej oraz jej zakres z wybranej tematyki badawczej zostanie ustalany z zainteresowaną osobą
Z opisem aparatury przy użyciu, której będą wytwarzane materiały w ramach prac dyplomowych oraz realizowanymi pracami w Zespole można zapoznać się na stronie zespołu

Kontakt: Prof. dr hab. inż. Andrzej Michalski, Gmach Nowy Technologiczny, Narbutta 85 pok. 7, tel. +48 22 234 8382, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
OFERTA 4
Promotor: Prof. nzw. dr hab. inż. Dariusz Oleszak
Rodzaj pracy: inżynierska, magisterska
Zakres tematyczny:
 1. Wytwarzanie oraz badanie struktury i właściwości proszkowych materiałów metalicznych (amorficzne, nanokrystaliczne), ceramicznych i kompozytowych uzyskiwanych metodami mechanicznej syntezy/mielenia reaktywnego oraz badania struktury i właściwości spieków wytworzonych metodami metalurgii proszków.
  Stosowane metody badawcze: dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego, mikroskopia świetlna, skaningowa mikroskopia elektronowa, analiza termiczna, pomiary gęstości, badania rozkładu wielkości cząstek proszków, badania właściwości mechanicznych spieków.
 2. Wytwarzanie oraz badanie struktury, stabilności termicznej i właściwości szkieł metalicznych.
Stosowane metody badawcze: dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego, analiza termiczna, mikroskopia świetlna, skaningowa mikroskopia elektronowa.

Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
OFERTA 5
Promotor: Prof. nzw. dr hab. inż. Joanna Ryszkowska
Rodzaj pracy: inżynierska
Temat pracy dyplomowej: Opracowanie programu komputerowego "Odkształcanie polimerów"

Zakres tematyczny: Praca dotyczy przygotowania programu wspomagającego proces dydaktyczny w obszarze nauki o materiałach polimerowych

Stosowane metody badawcze Programowanie komputerowe, badania właściwości wytrzymałościowych

Badane materiały: Termoplasty i duroplasty

Uwagi: Kontynuacja w pracy magisterskiej

Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
OFERTA 6
Promotor: Prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz
Rodzaj pracy: inżynierska
Temat pracy dyplomowej: Otrzymywanie i charakteryzacja kompozytów typu polimer/metal – proszek magnetyczny

Zakres tematyczny: Praca obejmuje wytworzenie kompozytów w postaci proszków magnetycznych spajanych żywicą epoksydową (ewentualnie niskotopliwym metalem). Próbki, o różnej proporcji komponentów, będą charakteryzowane przez pomiar właściwości magnetycznych oraz właściwości mechanicznych

Stosowane metody badawcze: pomiary magnetyczne, badania wytrzymałości na ściskanie, obserwacje mikrostruktury.

Badane materiały: stopy NdFeB

Uwagi: (np. termin zakończenia w przypadku, gdy praca powiązana jest z projektem badawczym, możliwość kontynuacji tematyki pracy dyplomowej inżynierskiej przy realizacji pracy magisterskiej)

Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
OFERTA 7
Promotor: Prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz
Rodzaj pracy: inżynierska, magisterska
Temat pracy dyplomowej: Otrzymywanie i charakteryzacja szybko chłodzonych stopów NdFeB

Zakres tematyczny: Praca obejmuje wytworzenie stopów w postaci taśm przez szybkie chłodzenie ciekłego metalu. Próbki, o różnym składzie chemicznym, będą charakteryzowane przez pomiar właściwości magnetycznych oraz badania strukturalne

Stosowane metody badawcze: pomiary magnetyczne, badania struktury metodą XRD, obserwacje mikrostruktury

Badane materiały: stopy NdFeB

Uwagi: (np. termin zakończenia w przypadku, gdy praca powiązana jest z projektem badawczym, możliwość kontynuacji tematyki pracy dyplomowej inżynierskiej przy realizacji pracy magisterskiej)

Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
OFERTA 8
Promotor: Prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz
Rodzaj pracy: inżynierska, magisterska
Temat pracy dyplomowej: Analiza przydatności stopów do zastosowania w magnetycznym chłodzeniu

Zakres tematyczny: Praca obejmuje studia literaturowe, wytworzenie stopów oraz badania magnetyczne i strukturalne

Stosowane metody badawcze: pomiary magnetyczne, badania struktury metodą XRD, obserwacje mikrostruktury

Badane materiały: stopy NiMnGa

Uwagi: Wymagana możliwość pracy z literaturą anglojęzyczną

Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
OFERTA 9
Promotor: Prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz
Rodzaj pracy: inżynierska, magisterska
Temat pracy dyplomowej: Otrzymywanie i charakteryzacja nankompozytów do zastosowań boimedycznych

Zakres tematyczny: Praca obejmuje studia literaturowe, wytworzenie nanokompozytów oraz badania magnetyczne i strukturalne

Stosowane metody badawcze: pomiary magnetyczne, badania struktury metodą XRD, obserwacje mikrostruktury

Badane materiały: kompozyty typu nanokrystalit magnetyczny - osnowa węglowa

Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
OFERTA 10
Promotor: Prof. nzw. dr hab. Waldemar Kaszuwara
Rodzaj pracy: inżynierska
Temat pracy dyplomowej: Porównanie dostępnych na rynku polskim spiekanych magnesów Nd-Fe-B

Zakres tematyczny: magnesy Nd-Fe-B są obecnie powszechnie stosowane. Na rynku polskim dostępnych jest kilkanaście gatunków tych materiałów produkowanych głównie w Chinach. Zadaniem dyplomanta będzie porównanie właściwości, składu chemicznego, mikrostruktury, rodzaju stosowanych powłok ochronnych dla kilku materiałów różnych gatunków lub pochodzących od różnych producentów

Stosowane metody badawcze: rentgenowska analiza fazowa, pomiary właściwości magnetycznych, mikroskopia elektronowa SEM

Badane materiały: spiekane, handlowe magnesy Nd-Fe-B

Uwagi: brak powiązania z innymi pracami i ograniczenia terminu realizacji

Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , WIM pokój 204
OFERTA 11
Promotor: dr inż. Bogusława Adamczyk-Cieślak
Rodzaj pracy: inżynierska, magisterska
Zakres tematyczny:
 1. Kształtowanie oraz badanie mikrostruktury, tekstury i właściwości mechanicznych materiałów metalicznych uzyskiwanych różnymi metodami dużego odkształcenia plastycznego.
 2. Analiza stabilności termicznej mikrostruktury materiałów metalicznych po dużym odkształceniu plastycznym.
 3. Analiza wydzieleń obecnych w stopach umacnianych wydzieleniowo.
 4. Badania korozyjne materiałów metalicznych po dużym odkształceniu plastycznym.
Stosowane metody badawcze: mikroskopia optyczna i elektronowa (SEM, TEM), dyfrakcja elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD), dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego, pomiary właściwości mechanicznych (twardość/mikrotwardość, statyczna próba rozciągania).

Badane materiały: aluminium i jego stopy, magnez i jego stopy (w tym ultralekkie stopy z Li), stopy niklu

Kontakt: dr inż. Bogusława Adamczyk-Cieślak, tel.: 22 234 81 54, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
OFERTA 12
Promotor: Prof. nzw. dr hab. Waldemar Kaszuwara
Rodzaj pracy: inżynierska, magisterska
Temat pracy dyplomowej: Wpływ wybranego pierwiastka stopowego na właściwości magnetyczne stopu NdFeAl

Zakres tematyczny: stopy NdFeAl o strukturze nanokrystalicznej posiadają właściwości magnetycznie twarde. Właściwości są jednak zbyt niskie, aby materiały te mogły być stosowane jako magnesy. Skutecznym sposobem poprawy ich właściwości może być zmiana składu chemicznego poprzez dodatek czwartego pierwiastka. Zadaniem dyplomanta będzie otrzymanie stopów NdFeAl(M) o różnej zawartości dodatkowego pierwiastka oraz badania jego wpływu na: zdolność zeszklenia, strukturę i właściwości.

Stosowane metody badawcze: rentgenowska analiza fazowa, kalorymetria różnicowa, pomiary właściwości magnetycznych, mikroskopia elektronowa SEM/TEM (w zależności od rodzaju pracy)

Badane materiały: szybkochłodzone stopy NdFeAl

Uwagi: Tematyka pracy jest związana z rozprawa doktorska mgr inż. Bartosza Michalskiego, który będzie bezpośrednim konsultantem. Termin realizacji do października 2010.

Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. WIM pokój 204
OFERTA 13
Promotor: Prof. nzw. dr hab. Waldemar Kaszuwara
Rodzaj pracy: inżynierska, magisterska
Temat pracy dyplomowej: Stworzenie prezentacji (programu komputerowego) obrazującego możliwości badania morfologii materiałów

Zakres tematyczny: zadaniem dyplomanta będzie stworzenie pomocy dydaktycznej, która może posłużyć do promocji inżynierii materiałowej. Prezentacja powinna działać jako prosta strona internetowa. Wybrany stop (jedno lub dwufazowy) będzie poddany badaniom strukturalnym na różnych poziomach wielkości. Prezentacja powinna zawierać krótką charakterystykę zastosowanych metod badawczych oraz wyniki badań dla wybranego stopu wraz z ich opisem (w nawiązaniu do możliwości metody).

Stosowane metody badawcze: rentgenowska analiza fazowa, mikroskopia świetlna, mikroskopia elektronowa SEM, TEM, HRTEM, AFM, mikroanaliza rentgenowska

Badane materiały: do uzgodnienia np. stal ferrytyczno perlityczna

Uwagi: brak powiązania z innymi pracami i ograniczenia terminu realizacji

Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. WIM pokój 204
OFERTA 14
Opiekun: Prof. nzw. dr hab. inż. Jarosław Mizera
Rodzaj pracy: inżynierska, magisterska
Tematy:
 1. Analiza tekstury w stopach Al po dużym odkształceniu plastycznym.
 2. Badane niestabilności odkształcenia plastycznego (efekt PLC) w żelazie Armco o różnej wielkości ziarna.
 3. Analiza niestabilności odkształcenia plastycznego (efekt PLC) w stopach Al odkształcanych w środowisku korozyjnym.
 4. Analiza wpływu wielkości ziarna w wybranych metalach o sieci RSC na ich mikrostrukturę utworzoną po dużym odkształceniu plastycznym.
 5. Badania stabilności termicznej Ni i stali austenitycznej po dużym odkształceniu plastycznym.
 6. Analiza mikrostruktury i tekstury stali duplex po dużym odkształceniu plastycznym.
 7. Analiza mikrostruktury i tekstury stopu Mg po dużym odkształceniu plastycznym.
Badane materiały: Stopy Al, nikiel, stal austenityczna.

Zakres tematyczny: Kształtowanie mikrostruktury i tekstury podczas odkształcenia plastycznego. Niestabilność odkształcenia plastycznego.

Stosowane techniki badawcze:
 • Badania właściwości mechanicznych (próba rozciągania, pomiar twardości).
 • Mikroskopia świetlna.
 • Metalografia ilościowa.
 • Mikroskopia elektronowa.
 • Dyfrakcja rentgenowska.
 • EBSD.
Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Oferta 15
Promotor: dr inż. Tomasz Borowski
Rodzaj pracy: magisterska
Temat pracy dyplomowej: Właściwości azotku tytanu wytworzonego w warunkach wyładowania jarzeniowego na stopie tytanu oraz modyfikowanego w procesie rozpylania RFCVD

Zakres tematyczny: Praca obejmuje badania właściwości warstw azotku tytanu wytwarzanych w warunkach wyładowania jarzeniowego na stopie tytanu a następnie poddawanych rozpylaniu w procesie RFCVD. Badania będą dotyczyły określenia mikrostruktury, twardości oraz odporności korozyjnej modyfikowanych warstw dyfuzyjnych oraz badania wpływu procesu rozpylania na właściwości i strukturę warstw azotku tytanu.

Stosowane metody badawcze:
 • badanie mikrostruktury: mikroskop optyczny, SEM,
 • badanie budowy warstw: XRD,
 • badanie chropowatości powierzchni warstw: profilometr optyczny, AFM,
 • badanie mikrotwardości: HV,
 • badanie odporności na korozję: metoda potencjodynamiczna.
Badane materiały: warstwa TiN+Ti2N+αTi(N), stop tytanu Grade 5

Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. +48 22 234 8702, NT pok. 11
Oferta 16
Promotor: dr inż. Tomasz Borowski
Rodzaj pracy: inżynierska, magisterska
Temat pracy dyplomowej: Właściwości i mikrostruktura powłok CrN wytworzonych na nadstopie kobaltu

Zakres tematyczny: Praca dotyczy badania właściwości i mikrostruktury powłok wytworzonych w warunkach wyładowania jarzeniowego na nadstopie kobaltu. Badania będą dotyczyły określenia mikrostruktury, twardości, odporności korozyjnej oraz przyczepności powłok do podłoża.

Stosowane metody badawcze:
 • badanie mikrostruktury: mikroskop optyczny, SEM,
 • badanie budowy powłok: XRD,
 • badanie chropowatości powierzchni powłok: profilometr optyczny,
 • badanie mikrotwardości: HV,
 • badanie przyczepności powłok: scratch-test,
 • badanie odporności na korozję: metoda potencjodynamiczna.
Badane materiały: nadstop kobaltu, powłoka CrN

Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. +48 22 234 8702, NT pok. 11
Oferta 17
Promotor: dr inż. Tomasz Borowski
Rodzaj pracy: magisterska
Temat pracy dyplomowej: Analiza właściwości powłok DLC wytwarzanych w warunkach impulsowego wyładowania jarzeniowego na stopie tytanu

Zakres tematyczny: Praca dotyczy badania właściwości powłok DLC wytwarzanych w warunkach impulsowego wyładowania jarzeniowego na różnych podłożach ze stopu tytanu. Badania będą przede wszystkim dotyczyły określenia odporności na zużycie przez tacie, współczynnika tarcia, przyczepności, nanotwardości oraz odporności korozyjnej wytwarzanych powłok węglowych oraz wpływu rodzaju podłoża (z warstwami dyfuzyjnymi oraz bez warstw) na właściwości oraz przyczepność powłok DLC.

Stosowane metody badawcze:
 • badanie mikrostruktury: mikroskop optyczny, SEM,
 • badanie budowy i naprężeń w powłokach i warstwach: XRD, spektroskopia ramanowska
 • badanie mikrotwardości: HV oraz nanoindentacja,
 • badanie przyczepności powłok: scratch-test,
 • badanie odporności na zużycie przez tarcie metodą: „kula-tarcza” i „rolka-klocek”,
 • badanie odporności na korozję: metoda potencjodynamiczna.
Badane materiały: powłoki DLC, warstwy dyfuzyjne, stop tytanu Grade 5

Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. +48 22 234 8702, NT pok. 11
Oferta 18
Promotor: dr inż. Tomasz Borowski
Rodzaj pracy: inżynierska, magisterska
Temat pracy dyplomowej: Badanie wpływu pierwiastków lekkich na stabilność i właściwości austenitu wysokostopowego

Zakres tematyczny: Praca dotyczy badania wpływu stabilizacji austenitu węglem i azotem w stalach wysokostopowych na ich mikrostrukturę, odporność korozyjną, twardość i odporność na żucie przez tacie.

Stosowane metody badawcze:
 • badanie mikrostruktury: mikroskop optyczny, SEM,
 • badanie składu fazowego i naprężeń własnych: XRD, sin2Ψ,
 • badania mikrotwardości: HV,
 • badania odporności korozyjnej: metoda potencjodynamiczna.
Badane materiały: stal 316L, faza S (austenit azotowy, austenit węglowy)

Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. +48 22 234 8702, NT pok. 11
Oferta 19
Promotor: dr inż. Tomasz Borowski
Rodzaj pracy: inżynierska, magisterska
Temat pracy dyplomowej: Wpływ katody pomocniczej na intensyfikację procesów jarzeniowych trudno azotujących się materiałów

Zakres tematyczny: Praca dotyczy badania wpływu modyfikacji procesów jarzeniowych stopu tytanu poprzez zastosowanie katody pomocniczej na właściwości powierzchni warstw tj. ich grubość, mikrostrukturę, twardość, odporność na żucie przez tacie oraz odporność korozyjną.

Stosowane metody badawcze:
 • badanie mikrostruktury: mikroskop optyczny, SEM,
 • badanie chropowatości powierzchni warstw: profilometr optyczny,
 • badanie składu fazowego: XRD,
 • badania mikrotwardości: HV,
 • badania odporności na zużycie przez tarcie metodą: „kula-tarcza” i „rolka-klocek”,
 • badania odporności korozyjnej: metoda potencjodynamiczna
Badane materiały: warstwy TiN+Ti2N+αTi(N), stop tytanu Grade 5

Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. +48 22 234 8702, NT pok. 11
Oferta 20
Rodzaj pracy: inżynierska, magisterska
Projektowanie obróbek cieplnych stopów żelaza (stali, żeliwa lub staliwa)
 • Kształtowanie składu fazowego i mikrostruktury stopów żelaza w procesach izotermicznych i wielostopniowych;
 • Procesy nanostrukturyzacji stali i żeliwa przy wykorzystaniu przemian fazowych;
 • Projektowanie obróbek cieplnych stopów żelaza w połączeniu z wytwarzaniem warstw wierzchnich;
 • Kształtowanie właściwości mechanicznych i użytkowych stopów żelaza pod praktyczne aplikacje przy wykorzystaniu procesów obróbki cieplnej i powierzchniowej.
Stosowane metody badawcze: symulacje komputerowe przemian fazowych, dylatometr, mikroskopia świetlna, SEM, TEM, badania twardości, badania wytrzymałości na rozciąganie, badania udarności, badania odporności na zużycie przez tarcie, badania odporności korozyjnej, badania odporności na kruchość wodorową.

Badane materiały: stal, żeliwo, staliwo

Kontakt: Prof. Wiesław Świątnicki, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 22 234 81 03
Dr inż. Emilia Skołek, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 22 234 81 03
Oferta 21
Rodzaj pracy: inżynierska, magisterska
Procesy degradacji stopów żelaza pod wpływem środowiska korozyjnego:
 • Wpływ składu fazowego stopów żelaza na procesy degradacji korozyjnej;
 • Kruchość wodorowa stali i żeliw;
 • Metody zabezpieczenia stali przed korozją i degradacją wodorową.
Stosowane metody badawcze: badania korozji metodami elektrochemicznymi, badania odporności na kruchość wodorową, mikroskopia świetlna, SEM, TEM.

Badane materiały: stal, żeliwo, staliwo

Kontakt: Prof. Wiesław Świątnicki, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 22 234 81 03
Dr inż. Emilia Skołek, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 22 234 81 03