wtorek 14 sierpnia 2018
Tekst
   

Egzamin dyplomowy

Zobacz → wzory dokumentów

Informacja dla Studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego od czerwca 2015r.

Zgodnie z wymogami art. 167b Ustawy o Szkolnictwie Wyższym Uczelnia zobligowana jest do zbierania elektronicznych informacji o pracach dyplomowych oraz przekazywania prac do ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych.

W związku z tym Politechnika Warszawska udostępniła studentom, Promotorom, Recenzentom oraz pracownikom Dziekanatów system APD - Archiwum Prac Dyplomowych.

Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

Każdy student składający dokumenty do obrony pracy dyplomowej zobowiązany jest do zalogowania się na stronie APD, wypełnienia danych o pracy (tj. tłumaczenia tytułu pracy, streszczenia, słowa kluczowe), załączenia pracy w formie pliku .pdf oraz poprzez system APD – przekazania pracy do akceptacji Promotora.

Promotor jest zobowiązany do zaakceptowania pracy oraz wypełnienia opinii w systemie APD.

Recenzent jest zobowiązany do wypełnienia opinii w systemie APD.

TYLKO PRACE, KTÓRE SPEŁNIAJĄ POWYŻSZE WARUNKI ZOSTANĄ DOPUSZCZONE DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO.

STRONA STARTOWA APD: https://apd.usos.pw.edu.pl

Pobierz: Instrukcja korzystania z APD dla studentów Pobierz: Informacja dla Promotorów i Recenzentów Pobierz: Instrukcja korzystania z APD dla Promotorów Pobierz: Instrukcja dołączania opinii przez Promotorów i Recenzentów Pobierz: Formularz oceny pracy dyplomowej

WYJAŚNIENIE:

1. Tytuł oryginalny pracy dyplomowej, Promotora i Recenzenta – wprowadza Dziekanat.

2. Streszczenie w języku polskim oraz słowa kluczowe w języku polskim – wypełnia każdy Student.

3. Tłumaczenie tytułu pracy, streszczenie w języku angielskim oraz słowa kluczowe w języku angielskim – wypełniają:

 • studenci, którzy napisali pracę dyplomową w innym języku niż polski;
 • studenci, którzy ubiegają się o odpis dyplomu/suplementu w tłumaczeniu na język angielski.

4. Studenci, którzy złożyli wniosek o "utajnienie pracy" nie wczytują pliku .pdf z pracą dyplomową (po uzupełnieniu podstawowych danych).

WAŻNE:
Przy składaniu ostatecznej wersji pracy w Dziekanacie praca musi być zatwierdzona przez Promotora w SYSTEMIE APD oraz Promotor ma obowiązek wprowadzenia opinii w APD.

Wymagane dokumenty

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego, oprócz uzyskania absolutorium, jest złożenie w Dziekanacie wymaganych dokumentów:

 • Praca dyplomowa oprawiona, złożona w dziekanacie na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego (Okładki do pracy dyplomowej pozostają do doboru w Dziekanacie WIM - 3 szt.)
 • Indeks (wszystkie wpisy)
 • Wypełniony formularz z danymi osobowymi
 • Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego
 • 6 zdjęć – format 3,5 x 4,5 cm
 • Informacja o egzaminie dyplomowym do wywieszenia przed dziekanatem (wg wzoru)
 • Pokwitowanie wniesienia opłaty za dyplom ukończenia studiów (60.- zł) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczenia na język obcy (40.- zł) – dla chętnych na indywidualne wirtualne konto bankowe podane w serwisie USOSWeb
 • Nośnik elektroniczny (płyta) z nagraną pracą dyplomową.
 • W pracy dyplomowej należy umieścić streszczenie pracy w języku polskim i w języku angielskim.

Na etykiecie nośnika elektronicznego powinno się znajdować:

 • nazwisko i imię studenta
 • numer albumu studenta
 • rodzaj pracy dyplomowej (np. magisterska, inżynierska)
 • tytuł pracy dyplomowej
 • nazwa wydziału
 • imię i nazwisko kierującego pracą dyplomową

Zobacz → wzory dokumentów

Zestaw pytań: Koszyk 1 | Koszyk 2 Zestaw pytań od 1.10.2017: Koszyk 1(odt) | Koszyk 2(odt)
Zarządzenie RektoraZarządzenia nr 40/2015 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie utajniania prac dyplomowych. Pobierz : Zarządzenie (pdf) Pobierz : Wniosek studenta o nadanie pracy dyplomowej statusu utajniona (pdf) Pobierz : Wniosek promotora o nadanie pracy dyplomowej statusu utajniona (pdf) Pobierz : Wniosek innej osoby o nadanie pracy statusu utajniona (pdf)
Zarządzenie Nr 43 Rektora PW dotyczące wymogów edytorskich prac dyplomowych. Dotyczy prac dyplomowych i magisterskich, które będą składane od dnia 01.01.2017 roku. Pobierz: plik pdf | plik doc Zarządzenie Nr 57 Rektora PW z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie 43/2016 w sprawie ujednolicenia wymogów edytorskich prac dyplomowych.
Pobierz plik pdf