wtorek 14 sierpnia 2018
Tekst
   

Studia - informacje ogólne

Na Wydziale Inżynierii Materiałowej realizowany jest trzystopniowy system studiów.

Studia I stopnia — inżynierskie — trwają 7 semestrów i kończą się obroną pracy dyplomowej inżynierskiej. Absolwent uzyskuje tytuł inżyniera kierunku Inżynieria Materiałowa.

Studia II stopnia — magisterskie — trwają 3 semestry. Studenci wybierają jedną z pięciu specjalności: Inżynieria powierzchni, Zaawansowane materiały funkcjonalne, Nowoczesne materiały konstrukcyjne, Nanomateriały i nanotechnologie, Biomateriały.
Wybór specjalności wiąże się z wyborem jednej ze ścieżek studiowania. Każda ze ścieżek zawiera grupę przedmiotów obowiązkowych i grupę przedmiotów obieralnych. Wyboru przedmiotów dokonuje student w porozumieniu z opiekunem pracy dyplomowej. Na studia II stopnia mogą być przyjęci absolwenci studiów inżynierskich i licencjackich innych kierunków i uczelni. Studiują oni według indywidualnego planu studiów uzupełniając różnice programowe. Studia II stopnia kończą się obroną pracy dyplomowej magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra kierunku Inżynieria Materiałowa wybranej specjalności.

Studia III stopnia — doktoranckie — są przeznaczone dla osób zainteresowanych pracą naukową. Studia doktoranckie trwają 4 lata. Wielu z naszych studentów wybiera tą formę dalszego kształcenia. Liczba doktorantów WIM przekracza 80 osób. Poza prowadzeniem własnych badań naukowych, studenci uczestniczą w wykładach oraz prowadzą wybrane zajęcia dydaktyczne. Studia III stopnia kończą się obroną rozprawy doktorskiej i uzyskaniem tytułu Doktora Nauk Technicznych.

Wśród obszarów działalności Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej znaczące miejsce zajmują dodatkowe formy kształcenia