wtorek 14 sierpnia 2018
Tekst
   

List od Dziekana

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!
Mam przyjemność zaprosić Was na studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW. Jest to zaproszenie do sięgnięcia po bardzo dobre wykształcenie ogólne, ułatwiające ciągłe doskonalenie i nabywanie nowych umiejętności, po wszechstronną wiedzę techniczną oraz wykształcenie specjalistyczne w zakresie Inżynierii Materiałowej.

Inżynieria Materiałowa jest nauką zajmującą się relacją między budową a właściwościami materiałów. Definicja taka wyznacza naszej dziedzinie szczególną pozycję, a to ze względu na rolę materiałów w rozwoju cywilizacji, ich różnorodność oraz dynamiczny rozwój w ostatnich latach XX wieku. Dziedzinę naszą wyróżnia interdyscyplinarny charakter. Jest ona tyglem, w którym łączą się ze sobą fizyka i chemia, mechanika i elektronika, biologia i medycyna tworząc podłoże do spektakularnych osiągnięć inżynierii przełomu XX i XXI wieku. Inżynieria Materiałowa wyróżnia się także wykorzystaniem metod komputerowych oraz nowoczesnych technologii informatycznych. To właśnie wykorzystanie tych nowych narzędzi pozwoliło na opanowanie technologii pozwalających w chwili obecnej na syntezę prawie dowolnych materiałów, w tym tak zwanych biomateriałów, a więc materiałów projektowanych i wytwarzanych dla ich bezpośrednich zastosowań w organizmach żywych. Inżynieria Materiałowa stała się przykładem, jak nauki podstawowe i stosowane mogą harmonijnie łączyć się dla rozwiązania wyzwań i potrzeb, przed którymi stoi współczesna cywilizacja.

Absolwenci naszego wydziału podejmują pracę praktycznie we wszystkich dziedzinach gospodarki. Inżynierowie Materiałowi są poszukiwani zarówno przez firmy produkcyjne jak i doradcze oraz finansowe. Wielu naszych absolwentów można spotkać również spotkać w instytutach badawczych i na prestiżowych uczelniach.

Jestem przekonany, że studia u nas dadzą wam szansę na ciekawą przygodę intelektualną i dobrą pracę w przyszłości.

  • Oczekujemy Was na naszym Wydziale.

prof. nzw. dr hab. inż. Jarosław Mizera
Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej