niedziela 19 sierpnia 2018
Tekst
   

Polityka Jakości

Polityka Jakości Laboratorium Badań dla Przemysłu PW WIM

Nadrzędnym celem działalności Laboratorium Badań dla Przemysłu PW WIM jest świadczenie Klientom rzetelnych, bezstronnych i spełniających najwyższe kryteria jakościowe usług badawczych, które prowadzone są zgodnie z międzynarodowym standardem PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Gwarantem sprawnego funkcjonowania, stale doskonalonego przez nas, systemu zarządzania jest:

 • ustawiczne podnoszenie kwalifikacji profesjonalnego, wysoce kompetentnego, doświadczonego i etycznego personelu, który jest niezależny od jakichkolwiek nacisków oraz wpływów zewnętrznych i wewnętrznych,
 • stosowanie w praktyce obowiązujących zasad postępowania przez specjalistów.

Podstawowe cele strategiczne Polityki Jakości Laboratorium Badań dla Przemysłu PW WIM wynikające z takiego ukierunkowania:

 • zapewnienie wiarygodności i wysokiej jakości badań oraz ciągłe doskonalenie metod badawczych oraz systemu zarządzania,
 • zapewnienie bezstronności i niezależności badań,
 • rzetelna i terminowa realizacja usług badawczych,
 • zapewnienie właściwej współpracy z Klientem oraz zachowanie poufności i ochrona praw własności Klienta,
 • ciągłe rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań Klienta,
 • dostosowywanie obszaru działania i zdolności badawczych do praktycznego zapotrzebowania na usługi – zgodnie z ustalonymi metodami i wymaganiami Klientów.

Kierownictwo Laboratorium deklaruje, że zobowiązuje się do:

 • dobrej praktyki profesjonalnej,
 • wysokiej jakości badań w usługach świadczonych Klientom,
 • zachowywania zgodności z ISO/IEC 17025 oraz ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania.

Zobowiązuję cały Personel Laboratorium Badań dla Przemysłu PW WIM do zapoznania się z dokumentacją dotyczącą jakości oraz stosowania Polityki Jakości oraz procedur w swojej pracy.

Data: 06.06.2016 r. - Kierownik Laboratorium - Dziekan WIM PW