wtorek 14 sierpnia 2018
Tekst
   

Certyfikacja

Laboratorium Badań dla Przemysłu PW WIM otrzymało Świadectwo Uznania Laboratorium nr LBU – 249/27 od Urzędu Dozoru Technicznego.

Świadectwo Uznania UDT potwierdza, że w laboratorium jest wdrożony system zarządzania zgodny z PN-EN ISO/IEC 17025:2005. (załączyć świadectwo uznania)

Zakres metod badawczych:

Emisja Akustyczna

  • AT/01- Badanie urządzeń ciśnieniowych
  • AT/02- Badanie urządzeń ciśnieniowych w warunkach eksploatacji
  • AT/03- Badanie konstrukcji nośnych urządzeń
  • AT/04- Badanie den naziemnych, metalowych zbiorników magazynowych o osi pionowej

Pomiary twardości

  • (załączyć zakres metod badawczych)

Certyfikaty NDT Personelu

Level III (załączyć certyfikat Krystiana Paradowskiego)

Level II (załączyć certyfikat Tomasza Lusy, Janka Płowca, Radosława Karczewskiego)

Certyfikaty Systemu Zarządzania Laboratorium

PCA- szkolenia

Audytor ISO/IEC 17025:2005 (załączyć w.w. certyfikaty i szkolenia- Aleksandra Lendzion)

Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością

Pełnomocnik Systemu Zarzadzania Jakością (załączyć w.w. certyfikaty i szkolenia- Aleksandra Lendzion)

Certyfikaty Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Szkolenie OHSAS 18001 (załączyć w.w. certyfikaty i szkolenia- Marcin Ciesielski, Aleksandra Lendzion, Radosław Karczewski, Krystian Paradowski)

Audytor BHP (załączyć w.w. certyfikaty i szkolenia- Marcin Ciesielski, Aleksandra Lendzion, Bogusia Adamczyk-Cieślak, Radosław Karczewski, Kinga Kochańska)