sobota 23 czerwca 2018
Tekst
   

Programy stypendialne

Przyjmowanie wniosków na programy stypendialne rządu francuskiego przyznawanych na pobyt badawczy 2017

Informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy [BGF Pobyt badawczy] można nadsyłać do 16 maja 2017 r.

Program stypendialny rządu francuskiego finansuje i ułatwia zrealizowanie pobytu wybitnym polskim naukowcom do 45 rż. (ze stopniem naukowym doktora, profesora lub badacza), którzy planują przeprowadzić część badań we Francji. W aktualnej edycji wnioski można przesyłać w ramach 24 dziedzin wymienionych na końcu niniejszej wiadomości.

Stypendium przyznawane w wysokości 1375 € pozwala polskim naukowcom na sfinansowanie jednomiesięcznego pobytu badawczego we Francji, otrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz dofinansowania do zakwaterowania. Od blisko 55 lat, programy stypendialne przyczyniają się również do zwiększenia dynamiki wymian naukowych i akademickich między Francją i Polską.

Prezentacja programu stypendialnego, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie Instytutu francuskiego w Polsce

Priorytetowymi dziedzinami w 2017 roku są:

Nauki ścisłe_ (matematyka, fizyka, chemia, biologia):

 • Energia (energia nuklearna, paliwa kopalne, źródła odnawialne)
 • Fizyka jądrowa
 • Zrównoważony rozwój
 • Agronomia i bezpieczeństwo żywnościowe
 • Astronomia, kosmologia
 • Nanotechnologie
 • Biotechnologie
 • Nauka o życiu i onkologia
 • Medycyna
 • Kataliza
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne

Nauki o człowieku i społeczeństwie_ (urbanistyka, architektura, prawo, ekonomia, historia, geografia, socjologia, politologia, języki obce, sztuka, kultura...)

 • Zrównoważony rozwój (zrównoważony rozwój obszarów miejskich, transport intermodalny, gospodarka wodna, gospodarka terenów zielonych, rekultywacja)
 • Unia Europejska
 • Migracje
 • Bezpieczeństwo
 • Religia, laicyzm
 • Multimedia w nauczaniu języka francuskiego
 • Tłumaczenia automatyczne
 • Społeczeństwo cyfrowe
 • Historia zakończenia pierwszej wojny światowej oraz niezależności krajów Europy Środkowej i Wschodniej
 • Europa kultur
 • Dziedzictwo/Polityka pamięci
 • Nowe środki przekazu/Nowe media
 • Sztuka współczesna
image
image
image

WebMail

Panel pocztowy → tutaj

Informacje jak skonfigurować program pocztowy → tutaj