niedziela 22 lipca 2018
Tekst
   

Konkurs na stanowisko doktorant stypendysta

W ramach projektu NCN OPUS "Płytki o strukturze ultra drobnoziarnistej, małej anizotropii, zdolności do głębokiego tłoczenia i odkształcenia nadplastycznego przy dużej szybkości odkształcenia"

Wymagania

 • uczestnictwo w studiach doktoranckich na kierunku inżynieria materiałowa, chemia, fizyka lub nauk pokrewnych
 • doświadczenie w pracy naukowej, mile widziane publikacje naukowe (autorstwo lub współautorstwo co najmniej jednej recenzowanej publikacji)
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • wiedza w dziedzinie inżynierii materiałowej, w szczególności w zakresie materiałów metalicznych o strukturze ultradrobnoziarnistej oraz metod dużego odkształcenia plastycznego
 • mile widziana znajomość technik badawczych takich jak transmisyjna i skaningowa mikroskopia elektronowa, badania właściwości mechanicznych w statycznej próbie rozciągania
 • zaangażowanie i dyspozycyjność w pracy naukowo-badawczej
 • gotowość do aktywnego udziału w konferencjach i stażach naukowych, krajowych i zagranicznych

Wymagane dokumenty

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Sekretariacie Wydziału Inżynierii Materiałowej, Warszawa, ul. Wołoska 141, z dopiskiem „Prof. Małgorzata Lewandowska, OPUS”, lub mailowo na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. następujące dokumenty:

 • życiorys (uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia naukowe w tym m.in. publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych, wystąpienia konferencyjne, udział w projektach badawczych, stażach, szkoleniach oraz wyróżnienia, dane kontaktowe osób mogących udzielić rekomendacji kandydatowi)
 • odpis dyplomu magisterskiego wraz z suplementem (zawierającym charakterystykę zrealizowanego programu studiów i oceny kandydata)
 • zaświadczenie z uczelni potwierdzające status doktoranta zgodny z pkt. 2a-c "Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców"

Opis zadań

Głównym celem projektu jest rozpoznanie możliwości wytwarzania płytek ze stopów aluminium o strukturze ultra drobnoziarnistej posiadających jednorodną mikrostrukturę oraz wykazujących małą anizotropię, zdolność do głębokiego tłoczenia i nadplastycznego formowania przy dużych szybkościach odkształcania. W ramach realizacji zadań badawczych w projekcie NCN doktorant-stypendysta będzie zobowiązany do prowadzenia badań naukowych, a w szczególności:

 • badań właściwości mechanicznych (próby rozciągania w różnej temperaturze i przy różnych szybkościach odkształcenia dla próbek wycięty w różnych kierunkach względem kierunku odkształcania, próby tłoczności, pomiary twardości)
 • badań mikrostrukturalnych materiałów (z wykorzystaniem technik SEM, TEM, EBSD)
 • analizy wyników badań, indywidualnych poszukiwań literaturowych, przygotowywania raportów cząstkowych i publikacji naukowych oraz prezentowania wyników na konferencjach krajowych i międzynarodowych

Warunki zatrudnienia

Doktorant w okresie obowiązywania umowy będzie otrzymywał stypendium w wysokości 3000 zł miesięcznie

Termin składania ofert 21 lipca 2017 godzina 12:00

image
image
image

WebMail

Panel pocztowy → tutaj

Informacje jak skonfigurować program pocztowy → tutaj