sobota 23 czerwca 2018
Tekst
   

Dostawa i montaż ogrodzenia wokół terenu przyległego do budynku PW WIM.Składanie ofert do 08.09.2017

Termin składania ofert do 8 września 2017 roku
Zapytanie ofertowe w załączniku wraz z niezbędnymi plikami do złożenia oferty.