niedziela 22 lipca 2018
Tekst
   

Informacja dla studentów I roku 2017/2018

W dniach 3-5 października 2017 r. w godz. 9:00 – 15:00 zapraszamy wszystkich Studentów do Dziekanatu (pok. 204) w celu:

1. złożenia podpisanego druku ślubowania*
2. złożenia potwierdzenia opłaty za indeks i legitymację**
3. odebrania legitymacji
4. podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia stacjonarne w PW
5.  złożenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy
* druk ślubowania studenci otrzymują podczas inauguracji roku akademickiego
**opłata: za legitymację (17 zł), indeks (4 zł). Opłaty wnoszone są na rachunek bankowy, którego indywidualny numer konta studenta widnieje w USOSWeb.

System USOSWeb PW: https://usosweb.usos.pw.edu.pl
Uwaga! Login i hasło do USOSWeb są takie same, jak do systemu Rekrutacja PW
Studenci Wydziału Inżynierii Materiałowej korzystają z Wirtualnego Dziekanatu – Verbis: https://dziekanat.inmat.pw.edu.pl/mel-stud-app/ledge/view/stud.StartPage
Uwaga! Login: StNumeralbumu (np. st123456) hasło: Nr PESEL i pierwsza litera imienia matki (np. 99121200000K) (nr albumu będzie widoczny w indeksie oraz legitymacji studenckiej)
Harmonogram roku akademickiego 2017/2018: https://www.pw.edu.pl/Studenci/Harmonogram-roku-akademickiego Plan zajęć: Zobacz lub pobierz Obowiązkowy Kurs biblioteczny on-line: informacje o szkoleniu wkrótce Obowiązkowe Szkolenie BHP odbędzie się w dniu: 09.10.2017 o godz.: 18:00 na Wydziale Inżynierii Materiałowej ul. Wołoska 141 (s. 212 - Aula) Obowiązkowy Kurs biblioteczny on-line: od 20.10.2017 r. do 23.10.2017. Szkolenie jest obowiązkowe dla studentów I roku
image
image
image

WebMail

Panel pocztowy → tutaj

Informacje jak skonfigurować program pocztowy → tutaj