sobota 23 czerwca 2018
Tekst
   

Określenie rozszerzalności temperaturowej i właściwości sprężystych w funkcji temperatury

Termin składania ofert do 13 listopada  2017 roku.
Zapytanie ofertowe w załączniku wraz z niezbędnymi plikami do złożenia oferty.

Określenie rozszerzalności temperaturowej i właściwości sprężystych w funkcji temperatury dla wybranych niemagnetycznych stopów o wysokiej entropii przy użyciu metod ab-initio.