niedziela 22 lipca 2018
Tekst
   

Dostawa urządzenia do impregnacji próżniowej małych próbek z pompą próżniową i osprzętem.

Termin składania ofert do 06 grudnia 2017 roku godzina 10.00

Zapytanie ofertowe w załączniku wraz z niezbędnymi plikami do złożenia oferty dotyczące .

"Dostawa urządzenia do impregnacji próżniowej małych próbek z pompą próżniową i osprzętem."

"Płytki o strukturze ultra drobnoziarnistej, małej anizotropii, zdolności do głębokiego tłoczenia i odkształcenia nadplastycznego przy dużej szybkości odkształcenia."