sobota 23 czerwca 2018
Tekst
   

Wykonanie analizy składu chemicznego warstw (pełna nazwa w pliku)

Termin składania ofert do 20 lutego 2018 roku.

Zapytanie ofertowe w załączniku wraz z niezbędnymi plikami do złożenia oferty dotyczące .

Wykonanie analizy składu chemicznego warstw tlenkowych wytworzonych w procesie elektrochemicznego utleniania tytanu lub stopu tytanu 3 próbek o różnej mikrostrukturze i morfologii (wg. specyfikacji opisanej w punkcie 3) metodą spektroskopii XPS i elektronów Auger’a.