niedziela 19 sierpnia 2018
Tekst
   

Zakład Projektowania Materiałów

Kierownik Zakładu: Prof. zw. dr hab. Krzysztof Jan Kurzydłowski
  • Badania prowadzone w Zakładzie Projektowania Materiałów WIM PW są skoncentrowane na relacji pomiędzy strukturą a właściwościami nowoczesnych materiałów inżynierskich, w tym nano- i bio-materiałów. Zakład wykorzystuje nowoczesną, unikatową aparaturę do badań struktury materiałów, w tym: mikroskopię elektronową skaningową i transmisyjną, rentgenowską analizę fazową, mikroanalizę rentgenowską, tomografię rentgenowską i inne. Specjalnością Zakładu jest ilościowy opis struktury materiałów bazujący na metodach stereologii i analizy obrazów.
  • Szeroko rozwinięte badania właściwości mechanicznych pozwalają na określenie wytrzymałości i plastyczności w próbach statycznych, jak również właściwości zmęczeniowych i odporności na pękanie w próbach dynamicznych. Wśród oryginalnych metod opracowanych w Zakładzie są badania odkształceń metodami cyfrowymi, badania in-situ mikrostrukturalnych skutków odkształcenia równolegle z badaniami wytrzymałościowym oraz badania materiałów nanokrystalicznych prowadzone na mikropróbkach. Istotną część działalności Zakładu stanowią badania degradacji materiałów pracujących w warunkach długotrwałej eksploatacji w podwyższonej i wysokiej temperaturze, prowadzone na zlecenie przemysłu.