niedziela 22 lipca 2018
Tekst
   

Kontroler kamery CCD Orius (Model 832) / CCD camera Orius (Model 832) Control Unit

Termin składania ofert  do 19 kwietnia 2018 roku do godziny 08.00

Zapytanie ofertowe w załączniku wraz z niezbędnymi plikami do złożenia oferty dotyczące.

The deadline for submitting offers by 19 April 2018 to 08.00 Request for proposal in the attachment along with the necessary files to submit offers regarding.