wtorek 14 sierpnia 2018
Tekst
   

Drzwi Otwarte na WIM PW

7 i 8 kwietnia, na Politechnice Warszawskiej, miała miejsce impreza promocyjno-informacyjna dla kandydatów na studia pod hasłem Drzwi Otwarte.

Wszystkie wydziały przygotowały swoje stoiska w Auli Głównej. Wydział Inżynierii Materiałowej był prezentowany poprzez dwa pokazy. Pierwszy, przedstawiający odkształcenie plastyczne w metalach na przykładzie walcowanie (na stoisku była ręczna walcarka jubilerska), nawiązywał do klasycznych skojarzeń z naszą dyscyplina nauki. Drugi pokaz, dotyczący biomateriałów oraz wytwarzania implantów przy pomocy druku 3D, przedstawiał najnowsze obszary badań w inżynierii materiałowej. Licealistów odwiedzających stanowisko WIM, do podjęcia studiów u Nas, zachęcali studenci z Wydziałowej Rady Samorządu oraz doktoranci i dyplomanci z grupy badawczej zajmującej się biomateriałami.

Jednocześnie w budynku WIM studenci z Koła Naukowego „Wakans” prezentowali wydział kandydatom, którzy chcieli zapoznać się bliżej ze studiami na kierunku inżynieria materiałowa. Były również pokazy opracowane przez studentów Koła i długie rozmowy poruszające różne aspekty studiowaniu na Politechnice Warszawskiej.

image
image
image

WebMail

Panel pocztowy → tutaj

Informacje jak skonfigurować program pocztowy → tutaj