wtorek 14 sierpnia 2018
Tekst
   

LOGO HR EXELLENCE IN RESEARCH

Politechnika Warszawska stara się o przyznanie prestiżowego logo „HR Excellence in Research”

W dniu 05.02.2018 roku Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała inicjatywę Politechniki Warszawskiej dotyczącą wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, warunkującego otrzymanie przez PW logo HR Excellence in Research (logo HR).

Posiadanie logo HR, oznacza m.in.:

  • wyróżnienie i prestiż dla jednostki naukowej jako instytucji stwarzającej naukowcom najlepsze i zgodne z europejskimi standardami warunki przy realizacji działalności naukowej i/lub badawczo rozwojowej (B+R),
  • podniesienie poziomu atrakcyjności zatrudnienia w jednostce naukowej, stwarzającej przyjazne środowisko pracy naukowej respektującej transparentne zasady przy rekrutacji naukowców,
  • premiowanie jednostki naukowej w międzynarodowych konkursach grantowych KE (np. Horyzont 2020),
  • premiowanie jednostki naukowej w krajowych konkursach grantowych NCN, NCBiR, a także w konkursach i programach MNiSW.

W dniu 05.02.2018 roku Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała inicjatywę Politechniki Warszawskiej dotyczącą wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, warunkującego otrzymanie przez PW logo HR Excellence in Research (logo HR).

Europejska Karta Naukowca jest dokumentem opisującym prawa i obowiązki, jakim podlegają naukowcy, instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych.
Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych opisuje zasady rekrutacji, które przestrzegane przez pracodawców, zagwarantują równe traktowanie wszystkich naukowców w Europie.
Przyznanie logo HR jest jednym z działań KE nakierowanych na zwiększenie atrakcyjności warunków pracy i karier naukowców w Europie i tym samym zwiększenie ich mobilności.

Posiadanie logo HR, oznacza m.in.:

  • wyróżnienie i prestiż dla jednostki naukowej jako instytucji stwarzającej naukowcom najlepsze i zgodne z europejskimi standardami warunki przy realizacji działalności naukowej i/lub badawczo rozwojowej (B+R),
  • podniesienie poziomu atrakcyjności zatrudnienia w jednostce naukowej, stwarzającej przyjazne środowisko pracy naukowej respektującej transparentne zasady przy rekrutacji naukowców,
  • premiowanie jednostki naukowej w międzynarodowych konkursach grantowych KE (np. Horyzont 2020),
  • premiowanie jednostki naukowej w krajowych konkursach grantowych NCN, NCBiR, a także w konkursach i programach MNiSW.

Decyzją Rektora Politechniki Warszawskiej został powołany Zespół ds. wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Do współpracy z Zespołem Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych wyznaczyli Pełnomocników ds. wdrożenia logo HR.

Na Wydziale Inżynierii Materiałowej Pełnomocnikiem ds. wdrożenia logo HR jest dr inż. Bartosz Michalski

Jednym z głównych etapów ubiegania się o przyznanie przez Komisję Europejską logo HR będzie przeprowadzenie wewnętrznej analizy zgodności 40 zasad Karty i Kodeksu z zasadami obowiązującymi w PW. Na podstawie analizy zostanie przygotowana strategia HR i plan działań ukierunkowane na określenie najważniejszych braków wraz z opisem konkretnych działań prowadzących do ich likwidacji.

Jednym z narzędzi wewnętrznej analizy będzie ankieta skierowana do pracowników naukowo – dydaktycznych i naukowych, naukowo – badawczych, naukowo – technicznych. Ankieta została rozesłana dnia 11.06.2018r. i będzie dostępna do 30.06.2018 r.

Liczymy na zaangażowanie Państwa w podzieleniu się swoimi opiniami dotyczącymi warunków pracy w Politechnice Warszawskiej.

Państwa głos w ankiecie, to głos w ważnym dla naszej Uczelni działaniu!

Broszura informacyjna dotycząca Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych
image
image
image

WebMail

Panel pocztowy → tutaj

Informacje jak skonfigurować program pocztowy → tutaj