piątek 22 września 2017
Tekst
   

Badania

W badania naukowe i prace rozwojowe Wydziału zaangażowani są pracownicy naukowo – dydaktyczni (35 osób, w tym 7 profesorów tytularnych i 8 doktorów habilitowanych), naukowo – techniczni (38 osób, w tym 14 ze stopniem doktora nauk technicznych) oraz 77 doktorantów. Obsługę administracyjno-finansową prac zapewniają pracownicy administracji (14 osób).

1 Infrastruktura badawcza
2 Priorytetowe kierunki badań
3 Działalność naukowa