wtorek 14 sierpnia 2018
Tekst
   

Badania

W badania naukowe i prace rozwojowe Wydziału zaangażowani są pracownicy naukowo – dydaktyczni (37 osób, w tym 11 profesorów tytularnych, 13 doktorów habilitowanych i 13 doktorów), naukowo – techniczni (56 osób, w tym 47 ze stopniem doktora nauk technicznych) oraz 85 doktorantów. Obsługę administracyjno-finansową prac zapewniają pracownicy administracji (10 osób).

1 Infrastruktura badawcza
2 Priorytetowe kierunki badań
3 Działalność naukowa