wtorek 14 sierpnia 2018
Tekst
   

Zamówienia archiwum 2017

Filtr tytułów 

Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor
1 Usługa badań ścięgna Achillesa w 2 kończynach 60 królików za pomoca technik rezonansu magnetycznego. Marianna Wróblewska
2 Komputerowa stacja robocza Marianna Wróblewska
3 Komora solna Marianna Wróblewska
4 Usługa określenia zawartości tlenu w cyrkonie i jego stopach. Marianna Wróblewska
5 Konstrukcja promocyjna „Komórka RSC” Marianna Wróblewska
6 Wykonanie analizy składu chemicznego warstw (pełna nazwa w pliku) Marianna Wróblewska
7 Serwis urządzenia do wytwarzania skafoldów SLM 50-100 (S/N3791016) firmy Realizer GmbH Marianna Wróblewska
8 Dostawa komputera przenośnego. Marianna Wróblewska
9 Odbiór oraz transport złomowanego sprzętu i wyposażenia. Marianna Wróblewska
10 Naprawa dynamicznego analizatora mechanicznego DMA Q800 TA Instruments ( Dynamic Mechanical Analyzer Marianna Wróblewska
11 Audyt zewnętrzny dla projektu realizowanego w ramach Programu STARTEGMED Marianna Wróblewska
12 Serwisowanie mikroskopu konfokalnego Leica TCS SP8 Microsystems nr. ser. 8100000313 oraz doposażenie Marianna Wróblewska
13 Dostawa fabrycznie nowego laptopa ASUS ZenBook 3 Deluxe UX490 Marianna Wróblewska
14 Płyty z polieteroeteroketonu PEEK. Marianna Wróblewska
15 Ekspertyza:Izolacyjność akustyczna materiałów kompozytowych do zastaosowania na ściany kapsuły biome Marianna Wróblewska
16 Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputera przenośnego Marianna Wróblewska
17 Usługa naprawy pirometru Raytek RAYMM2MHVF1L oraz upgrade do wersji Endurance Marianna Wróblewska
18 Dostawa urządzenia do impregnacji próżniowej małych próbek z pompą próżniową i osprzętem. Marianna Wróblewska
19 Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysu, adaptacji i modernizacji pomieszczeń Marianna Wróblewska
20 Doposażenie maszyny wytrzymałościowej Zwick Z050TH. Marianna Wróblewska
21 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego. Termin skąłdania ofert do 11.12.2017r Marianna Wróblewska
22 Dostawa komputera obliczeniowego i komputera do analizy danych Marianna Wróblewska
23 Dostawa suszarki z wymuszonym obiegiem powietrza. Termin skąłdania ofert do 11.12.2017 Marianna Wróblewska
24 Płaska próbka wzorcowa do osiowania maszyn wytrzymałościowych firmy MTS Marianna Wróblewska
25 Aktualizacja sytemu 3D DIC i oprogramowania Vic3D Marianna Wróblewska
26 4 komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem Marianna Wróblewska
27 Przegląd mikroskopu SEM Hitachi S-3500N, Termin składania ofert do 14.11.2017 godz.8.00 Marianna Wróblewska
28 Serwisowanie mikroskopów elektornowych transmisyjnych: JEM 1200 i JEM 3010. Składanie ofert 24.11.17 Marianna Wróblewska
29 WYMIANA MUSZLI KLOZETOWYCH I BATERII UMYWALKOWYCH WRAZ Z AKCESORIAMI. Składanie do 27.11.2017 Marianna Wróblewska
30 Dostawa kompletnego systemu sprężonego powietrza. Termin skałdania ofert do 28.11.2017 Marianna Wróblewska
31 Mielniki stalowe do mieszania proszków. Termin skałdania ofert do 28.11.2017 godz. 10.00 Marianna Wróblewska
32 Elementy do mocowania próbek kompozytowych podczas próby zrzutu... Termin skałdania ofert do 28.11. zampub
33 Dostawa części eksploatacyjnych wraz z usługa wymiany. Termin składania ofert do 29.11.2017 godz.8. Marianna Wróblewska
34 Dyfraktometryczna lampa RTG wraz z instalcją i justowanaiem dyfraktometru Bruker D8Advance z system Marianna Wróblewska
35 Dostawa materiałów szlifiersko-polerskich Marianna Wróblewska
36 Określenie rozszerzalności temperaturowej i właściwości sprężystych w funkcji temperatury Marianna Wróblewska
37 Dostawa zestawu do przygotowania powierzchni próbek kompozytowych oraz przyklejania 200 tensometrów Marianna Wróblewska
38 Tworzenie dyfuzyjnych warstw azotowanych na stali austenitycznej o strukturze nanometrycznej. Marianna Wróblewska
39 Macierz dyskowa o pojemności 120TB. Termin składania ofert do 24.10.2017 godz.8.00 Marianna Wróblewska
40 Wysokowydajny serwer do wirtualizacji. Termin składania ofert do 24.10.2017 godz.8.00 Marianna Wróblewska
41 Wykonanie 4 sztuk elementów pomocniczych do uchwytów maszyn wytrzymałościowych ze stali 316Ti. Marianna Wróblewska
42 Próbka wzorcowa do systemu osiowania maszyn wytrzymałościowych Marianna Wróblewska
43 Zestaw urządzeń i akcesoriów niezbędnych do wykonania pomiarów tensometrycznych Marianna Wróblewska
44 Badanie proliferacji i adhezji komórek w hodowli na prętach Ti-6Al-4V z warstwą wytworzoną techniką Marianna Wróblewska
45 Części i materiały do Bioplottera, drukarek 3D. Termin składania ofert do 18.09.2017 Marianna Wróblewska
46 Zestaw igieł do drukarki 3D. Termin składania ofert do 08.09.2017r Marianna Wróblewska
47 Poly(ε-caprolactone) PCL Marianna Wróblewska
48 Dostawa części eksploatacyjnych do dylatometru DIL805L. Termin skłądania ofert do 15.09.2017 Marianna Wróblewska
49 Wykonanie robót modernizacji w pomieszczeniach WIM PW. Termin składania ofert 19.09.2017r Marianna Wróblewska
50 Wykonanie próbek i elementów uchwytu do ich naprężania.Termin składania ofert do 29.09.2017 Marianna Wróblewska
51 Twardościomierz. termin składania ofert do 12.10.2017r. Marianna Wróblewska
52 Wymiana pokrycia dachu WIM PW ul. J. Bytnara "Rudego" 25. Termin składania do 06.10.17 Marianna Wróblewska
53 Reaktywacja licencji, licencja na 1 rok, uaktualnienie bazy danych dyfrakcyjnych PDF4+. do 09.10.17r Marianna Wróblewska
54 Analiza i określenie struktury krystalograficznej złożonych tlenków za pomocą spec.oprogramowania Marianna Wróblewska
55 Materiały kompozytowe do badań izolacyjności akustycznej i właściwości materiałowych. Do 16.X.2017r Marianna Wróblewska
56 Dostawa komory solnej. Termin skłądania ofert do 10.11.2017 godz.10.00 zampub
57 Detektor do mikrotomografu SkyScan 1174 wraz z wymianą. Termin składania ofert 10.11.2017 godz.12.00 Marianna Wróblewska
58 Opracowanie metody wprowadzenia cieczy do wyrobu włókienniczego.Termin składania ofert do 06.09.17 Marianna Wróblewska
59 Dostawa i montaż wyposażenia laboratoryjnego do pomieszczeń laboratorium 021 i 028 PW WIM. Marianna Wróblewska
60 Dostawa i montaż ogrodzenia wokół terenu przyległego do budynku PW WIM.Składanie ofert do 08.09.2017 Marianna Wróblewska
61 Filtr mobilny. Termin składania ofert do 28.08.2017r. Marianna Wróblewska
62 Materiały eksploatacyjnych do mikroskopu SEM Hitachi s3500N. Termin składania ofert do 28.08.2017 Marianna Wróblewska
63 Filtr mobilny. Termin składania ofert do 18.08.2017 Marianna Wróblewska
64 Materiały akustyczne do wypełnienia ścian kapsuły biomedycznej. Termin składania ofert do 18.08.2017 Marianna Wróblewska
65 Badania akustyczne materiałów na wypełnienie ścian kapsuły biomedycznej. Składanie ofert do 18.08.17 Marianna Wróblewska
66 Modernizacja pomieszczenia 08 w budynku przy ul. Narbutta 85 Warszawa.Termin składania do 08.09.2017 Marianna Wróblewska
67 Wykonanie robót budowlanych w laboratorium 028 przy ul. Wołoskiej 141. Termin składania do 18.09.17r Marianna Wróblewska
68 Elementy konstrukcyjne ramy nośnej kapsuły biomedycznej. Termin składania ofert do 4.09.2017 Marianna Wróblewska
69 Elementy konstrukcyjne ramy nośnej kapsuły biomedycznej. Termin składania ofert do 4.09.2017 Marianna Wróblewska
70 Pomiar kształtu kapsuły badawczej oraz przemieszczeń ramy nośnej. Termin składania ofert 04.09.2017 Marianna Wróblewska
71 Optymalizacja procesu montażu i demontażu ramy nośnej kapsuły badawczej. Składanie ofert do04.09.17 Marianna Wróblewska
72 ekspertyzy P-Poż budynku Wydziału Inżynierii Materiałowej. Do 9.11.17r Marianna Wróblewska