czwartek 23 listopada 2017
Tekst
   

Projekty

NCN OPUS 5

"Magnetycznie zlokalizowane" wyładowanie jarzeniowe do fragmentu uziemionej ścianki komory próżniowej i jego wykorzystanie w inżynierii materiałowej do syntezy warstw

Więcej: NCN OPUS 5

   

Nano for Gears

Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji elementów uzębionych z hybrydowymi warstwami powierzchniowymi o podłożu nanostrukturalnym do zespołów napędowych przenośników przeznaczonych do pracy w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych.

Więcej: Nano for Gears

   

Cold Pro

image
Zastosowanie proekologicznych, aktywnych związków mineralnych w produkcji rękawic i obuwia do ochrony przed zimnem

Projekt badawczy realizowany na podstawie umowy nr PBS3/A9/33/2015 z dnia 10.04.2015 r. w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce A dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Więcej: Cold Pro

   

DEMONSTRATOR+

image

„DOTACJE NA INNOWACJE”

Przedsięwzięcie pilotażowe – Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej „DEMONSTRATOR+” pt.

Pilotażowy, zintegrowany, aparaturowo-technologiczny system do produkcji metodą ciągłej pirolizy sadzy technicznej i oleju popirolitycznego z odpadów gumowych, w szczególności zużytych opon samochodowych.

Więcej: DEMONSTRATOR+

   

EKO-MOBRUK

image
Innowacyjne i bezpieczne ekologicznie metody unieszkodliwiania pyłów, żużli i popiołów ze spalarni odpadów komunalnych i innych procesów termicznych

Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów.

Więcej: EKO-MOBRUK

   

NAMASTRECO

image
WIELOFUNKCYJNE STOPY O ZWIĘKSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI I PRZEWODNOŚCI ELEKTRYCZNEJ

Celem projektu jest poprawa właściwości mechanicznych stopów Al-Mg-Si: 6101 oraz 6201 przy zachowaniu wysokiej przewodności elektrycznej. Znacznie projektu jest wysokie w kontekście aplikacji elektrotechnicznych.

Więcej: NAMASTRECO

   

Projekt Badawczy Własny

ncn
Opracowanie metod diagnozowania odpowiedzialnych elementów konstrukcyjnych statków powietrznych z wykorzystaniem metody prądów wirowych i metody modelowania sygnałów elektromagnetycznych

Więcej: Projekt Badawczy Własny

   

INNOTECH

image
Produkcja stopów i wyrobów medycznych NiTi z pamięcią kształtu

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek polski produkcji stopów NiTi z pamięcią kształtu oraz przygotowanie wdrożenia prototypowych implantów z tych stopów do konkretnych zastosowań medycznych.

Więcej: INNOTECH

   

DJ AMESA

Właściwości i długookresowe zachowanie złącz z zaawansowanych materiałów do zastosowania w ultralekkich energooszczędnych konstrukcjach
djamesa Jednym z najważniejszych globalnych wyzwań jest wysokie zużycie energii. Oszczędność energii ma zatem kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Stwarza również możliwość zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, jak również obniżenia końcowych kosztów konsumpcji energii. Jednym ze sposobów zmniejszenia zużycia energii jest zwiększenie wykorzystania materiałów lekkich. Celem ogólnym niniejszego projektu jest połączenie wiedzy z polskich i niemieckich instytucji badawczych i przyczynienie się do rozwiązania tego globalnego problemu poprzez rozwój lekkich materiałów i konstrukcji. 

Więcej: DJ AMESA

   

Lider III

image
Metodyka charakteryzowania, w rzeczywistym stanie degradacji, materiału i połączeń spawanych ciśnieniowych rurociągów technologicznych do transportu substancji chemicznych o temperaturze niższej od minus 100°C z wykorzystaniem emisji akustycznej

Celem naukowym projektu jest stworzenie nowej wiedzy przydatnej do opracowania rozwiązania umożliwiającego metodyczne wykonanie badań diagnostycznych w rzeczywistym stanie eksploatacji z zastosowaniem badawczej techniki Emisji Akustycznej jako wiodącej, której właściwości i szerokie możliwości aparaturowe pozwalają na wykrywanie, lokalizowanie i identyfikowanie uszkodzeń aktywnych w całej objętości materiału użytego do budowy rurociągu.

Więcej: Lider III

   

LIDER

Opracowanie ekologicznej technologii wytwarzania odlewniczych form ceramicznych do odlewania precyzyjnego łopatek turbin silników lotniczych z nadstopów niklu

Celem naukowym projektu jest stworzenie wiedzy w toku wykonania badań stosowanych i prac rozwojowych w zakresie niezbędnym do opracowania ekologicznej technologii wytwarzania odlewniczych form ceramicznych do precyzyjnego odlewania łopatek turbin silników lotniczych z nadstopów niklu.

Więcej: LIDER

   

HITECAST

HIGH TEMPERATURE NI-BASED SUPER ALLOY CASTING PROCESS ADVANCEMENT
hitecast Celem naukowym projektu HITECAST jest opracowanie parametrów technologicznych dla procesów odlewania precyzyjnego i spawania  nadstopu niklu HAYNES® 282 w kontekście wytwarzania nowych elementów konstrukcyjnych dyszy wylotowej prototypowego silnika turbowentylatorowego SAGE-4 (Sustainable and Green Engine) typu GTF (Geared Turbofan Engine). Demonstrator tego silnika jest aktualnie opracowywany w ramach europejskiej inicjatywy technologicznej Clean Sky przez światowych liderów branży lotniczej – MTU, Avio i Volvo Areo. Projekt jest realizowany przez trzy polskie jednostki: Politechnikę Warszawską (koordynator), Politechnikę Rzeszowską oraz WSK PZL Rzeszów S.A. w bezpośrednie współpracy z firmą Volvo Areo Corporation Sweden.  

Więcej: HITECAST

   

7200

Technologia wytwarzania typoszeregu precyzyjnych, polikrystalicznych, rdzeniowanych odlewów cienkościennych, wielkogabarytowych łopatek rotora niskiego ciśnienia turbiny nowej generacji silnika lotniczego GP7200

Celem projektu jest wykonanie badań przemysłowych i prac rozwojowych niezbędnych do opracowania technologii wytwarzania nowego asortymentu precyzyjnych, polikrystalicznych odlewów wielkogabarytowych, cienkościennych łopatek rotora turbiny nowej generacji silnika lotniczego GP7200. Typoszereg stanowią łopatki 4,5, i 6-go stopnia turbiny.

Więcej: 7200

   

Inodlew

Optymalizacja technologii wielowarstwowej ceramicznej formy odlewniczej do precyzyjnego odlewania krytycznych części turbin silników lotniczych

Celem praktycznym projektu, którego osiągnięcie wymaga przeprowadzenia badań przemysłowych oraz technicznego studium wykonalności, w ramach projektu, jest stworzenie wiedzy technologicznej przydatnej do przełomowe-go udoskonalenia technologii ceramicznej wielowarstwowej formy odlewniczej stosowanej w procesie wytwarzania precyzyjnych odlewów krytycznych części turbin silników lotniczych. Zastosowanie tej wiedzy w praktyce przemysłowej stworzy warunki do uzyskania ekonomicznego efektu oszczędnościowego w obszarze realizowanego asortymentowego programu produkcyjnego oraz, w dalszej perspektywie, rozwoju tego programu poprzez uruchamianie produkcji nowych asortymentów wymagających użycia unowocześnionej i zaawansowanej technologii precyzyjnego odlewania.

Więcej: Inodlew

   

Projekt POIG 1.3.1.

Monitorowanie zużycia eksploatacyjnego i optymalizacja procesu naprawczego wirników turbin parowych

Celem badawczym projektu jest wykonanie badań przemysłowych i prac rozwojowych, w ramach których zostanie stworzona wiedza i rozwiązania niezbędne do monitorowania, z zastosowaniem metod i technik badań nieniszczących, stanu zużycia eksploatacyjnego oraz określenia strategii optymalizowania procesu naprawczego parowych turbin energetycznych.

Więcej: Projekt POIG 1.3.1.

   

Projekt

Nowy, impulsowy proces plazmowej inżynierii powierzchni do zastosowań w technologii przyrządów elektronicznych

W projekcie przewiduje się przeprowadzenie prac badawczych w zakresie wykorzystania metod impulsowych plazmowej inżynierii powierzchni w technologii przyrządów elektronicznych. Materiałem odniesienia, na którym skupiona zostanie uwaga w badaniach jest AlN. Warstwy AlN, otrzymywane metodami CVD obecnie pełnią lub mogą potencjalnie pełnić wielorakie, istotne funkcje w konstrukcji wielu współczesnych przyrządów elektronicznych np na bazie GaN.

Więcej: Projekt

   

2BFUNTEX

image

2BFUNTEX will exploit the untapped potential in functional textile structures and textile related materials.

It will bring together all innovation actors in the field fostering a multidisciplinary approach between universities, research institutes, SMEs (in textile 95% of the companies are SMEs) and sector associations.

The 2BFUNTEX team will identify technological gaps and will eliminate barriers resulting in a faster industrial uptake of added value functional materials with new functionalities and improved performance and resulting in creation of new business worldwide.

Więcej: 2BFUNTEX

   

NANOSORP

Nowe nanokompozytowe materiały filtracyjne do adsorpcyjnego oczyszczania wody - NANOSORP
NANOSORP Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych kompozytowych materiałów filtracyjnych oraz membran do oczyszczania wody. Opracowane materiały będą mogły być produkowane masowo z zastosowaniem stosunkowo tanich technologii i materiałów, dzięki czemu dostępność wykonanych z nich systemów filtracyjnych nie będzie ograniczona jedynie do państw uprzemysłowionych ale również biednych krajów rozwijających się. W ramach projektu zbadane zostaną możliwości, a następnie opracowane metody modyfikacji polimerowych włókien filtrów do filtracji wgłębnej oraz polimerowych membran kapilarnych.  

Więcej: NANOSORP

   

Projekt kluczowy

Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym

Projekt realizowany z zakresu (1) Badań i rozwoju nowoczesnych technologii. Działaniem projektu jest: (1.1) Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, zaś poddziałaniem: (1.1.1) Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych.
Całkowity koszt realizacji projektu to: 85 880 000,00 zł.
Projekt kluczowy POIG.01.01.02-00-015/08-00 został uruchomiony z dniem: 01 Lipca 2008 r. Zakończenie działań w projekcie planuje się na 31.12.2013 r.

Więcej: Projekt kluczowy

   

Projekt rozwojowy NR15-0050-10/2010

Innowacyjny system badawczy do detekcji i lokalizacji nieciągłości w materiale konstrukcyjnym przemysłowych podziemnych rurociągów przesyłowych
  • Kierownik dr inż. Krystian Paradowski
  • e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  • tel. + 48 22 234 81 06
  • data rozpoczęcia 01.09.2010
  • data zakończenia 31.08.2013

Więcej: Projekt rozwojowy NR15-0050-10/2010

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL