wtorek 14 sierpnia 2018
Tekst
   

Wydział

 • WIM
  Informacja o Wydziale Inżynierii Materiałowej

 • Biblioteka
 • Studia
  Informacje nt. studiów ogólnie

 • Studia I stopnia
  Informacje na temat studiów I stopnia (inżynierskich) na Wydziale Inżynierii Materiałowej.

 • Studia II stopnia
  Informacje na temat studiów II stopnia (magisterskich) na Wydziale Inżynierii Materiałowej.

 • Studia III stopnia
  Informacje na temat studiów III stopnia (doktoranckich) na Wydziale Inżynierii Materiałowej.

 • Zakłady

  Jednostkami organizacyjnymi Wydziału Inżynierii Materiałowej są zakłady. Obecnie działają 4 zakłady: Inżynierii Powierzchni, Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych, Projektowania Materiałów i Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych

 • Projekty

  Wybrane projekty badawcze

 • Badania

  W badania naukowe i prace rozwojowe Wydziału zaangażowani są pracownicy naukowo – dydaktyczni (37 osób, w tym 11 profesorów tytularnych, 13 doktorów habilitowanych i 13 doktorów), naukowo – techniczni (56 osób, w tym 47 ze stopniem doktora nauk technicznych) oraz 85 doktorantów. Obsługę administracyjno-finansową prac zapewniają pracownicy administracji (10 osób).

 • Kandydaci
  Informacje dla kandydatów na studia.
 • English
  English version
 • Zdjęcia
 • Laboratorium
  Laboratorium Badań dla Przemysłu PW WIM
 • Zamówienia
 • Zamówienia archiwum 2017
 • Zamówienia archiwum 2018