image image image
WIM Wydział Inżynierii Materiałowej został utworzony w 1991 roku w miejsce Instytutu Inżynierii Materiałowej, działającego od 1975 roku na prawach wydziału, i jest kontynuatorem niemal stuletniej tradycji kształcenia w zakresie nauki o materiałach na Politechnice Warszawskiej.

Czytaj więcej
Infrastruktura badawcza Bioskafolder jest rodzajem drukarki przestrzennej do wytwarzania trójwymiarowych rusztowań.

W połączeniu z metodą szybkiego prototypowania – za pomocą specjalistycznego oprogramowania komputerowego – można zaprojektować każdy kształt. Dzięki temu Bioskafolder pozwala na produkcję rusztowań "na miarę".

Czytaj całość
Indeks Zostań studentem Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

Konkurs dla Kandydatów

Przeczytaj list od Dziekana
niedziela 04 października 2015
Tekst
   

Wydział Inżynierii Materiałowej

Czterdziestolecie Wydziału Inżynierii Materiałowej PW

Termin obchodów 100-lecia odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej zbiega się z obchodami 40-lecia Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

Obchody czterdziestolecia wydziału odbędą się podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego 2015/2016 oraz Inauguracji Roku Akademickiego w Szkole Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych na Wydziale Inżynierii Materiałowej.

 

Stulecie Politechniki Warszawskiej

image

Więcej: Stulecie Politechniki Warszawskiej

 

Nabór wniosków o granty

Trwa nabór wniosków o granty przyznawanych w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki. W ubiegłym roku zaczął obowiązywać nowy regulamin przyznawania środków przez Narodowe Centrum Nauki. Zmieniły się również zasady przyznawania grantów, kryteria i ograniczenia konkursów oraz procedura odwołań.

Czytaj więcej: doktoranci.inmat/../nabór

   

Stypendium krajowe

Każdego roku Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ogłasza konkurs na stypendia "START" dla młodych naukowców w wieku do 30 lat, którzy posiadają dorobek naukowy udokumentowany publikacjami.

Pobierz plik z informacją
 

EUROMAT 2015

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji EUROMAT 2015, która odbędzie się w dniach 20-24 września na Politechnice Warszawskiej. Plan konferencji zawiera 39 tematycznych sympozjów, 3 sesje plenarne oraz szereg wydarzeń towarzyszących.

Strona konferencji: www.euromat2015.fems.org Pobierz ogłoszenie o pracy przy kongresie EUROMAT
   

Terminy Rad Wydziału

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2015/2016

 • 29 września 2015 roku
 • 30 października 2015 roku
 • 20 listopada 2015 roku
 • 11 grudnia 2015 roku
 • 22 stycznia 2016 roku
 • 19 lutego 2016 roku
 • 25 marca 2016 roku
 • 22 kwietnia 2016 roku
 • 27 maja 2016 roku
 • 24 czerwca 2016 roku
 • 23 września 2016 roku
 

Stypendia Ministra

Informacje dotyczące stypendiów Ministra na rok akademicki 2015/2016. Link tutaj

Zaopiniowane przez Radę Wydziału i podpisane przez Dziekana wnioski, proszę przekazać do Biura Spraw Studenckich pok. 210 , Noakowskiego 18/20, w nieprzekraczalnym terminie - do dnia 08 października 2015r.

   

Program praktyk studenckich

Dotyczy rządowego programu praktyk studenckich

Program ten ma priorytetowe znaczenie i w październiku zostanie objęty kontrolą NIK.

Istotnym faktem jest, że praktyki organizowane są we wszystkich urzędach administracji rządowej oraz w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych. Dostępnych jest 16 600 miejsc praktyk w 1 500 urzędach administracji rządowej. Program praktyk będzie dostosowywany do programu studiów, w tym studiów typowo technicznych.

Więcej: Program praktyk studenckich

 

Znak Jakości Wydziału

image
   

Biblioteka w wakacje!

W lipcu i sierpniu oraz wrześniu Biblioteka będzie czynna codziennie w godz. 9:30 - 13:30
Życzymy udanego odpoczynku!
 

Rejestracja kandydatów

Uprzejmie informujemy o obowiązku rejestrowania się kandydatów na studia doktoranckie za pośrednictwem systemu informatycznego Rekrutacja PW, rejestracja elektroniczna kandydatów na studia doktoranckie rozpoczynające się od zimowego 2015/2016 rozpoczyna się od 15 czerwca do 31 sierpnia 2015.

Informacja na: stronie internetowej PW
   

Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

Informacja dla Studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego od czerwca 2015r.

Zgodnie z wymogami art. 167b Ustawy o Szkolnictwie Wyższym Uczelnia zobligowana jest do zbierania elektronicznych informacji o pracach dyplomowych oraz przekazywania prac do ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych.

W związku z tym Politechnika Warszawska udostępniła studentom, Promotorom, Recenzentom oraz pracownikom Dziekanatów system APD - Archiwum Prac Dyplomowych.

Czytaj więcej

 

Bolid Formuły Student

Studenci Politechniki Warszawskiej budują bolid Formuły Student wykorzystując stal o strukturze nanokrystalicznej opracowaną w ramach projektu NanoStal.

Czytaj więcej
   

Stypendium im. Jana Pawła II

Zachęcamy do wnioskowania o stypendium im. Jana Pawła II w terminie do 30.09.2015 r.

Szczegóły w załączonych ulotkach oraz na stronie www.centrumjp2.pl

Zobacz: Plakat | Ulotka 1 | Ulotka 2
 

Uchwała Senatu PW

Uchwała nr 287/XLVIII/2015 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016 oraz form tych studiów.

Pobierz: Uchwala nr 287 XLVIII 2015
   

Informator Studenta

Publikujemy informator dotyczący Opieki medycznej dla studentów Wydziału.

Pobierz informator
 

Kwaterunek

Terminarz Akcji Kwaterunkowej dla doktorantów na rok akademicki 2015/2016

Pobierz: DS kwaterunek doktoranci
   

Ankieta

Celem badania Doktoranci 2015 jest całościowa analiza funkcjonowania studiów doktoranckich w polskich uczelniach. Odpowiedzi są całkowicie anonimowe i posłużą tylko i wyłącznie do analizy statystycznej.

Czytaj więcej

 

E-MRS 2015 Fall Meeting

image

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji E-MRS 2015 Fall Meeting, która odbędzie się w dniach 15-18 września na Politechnice Warszawskiej. Plan konferencji zawiera 23 tematyczne sympozja, sesję plenarną oraz szereg wydarzeń towarzyszących.

E-MRS 2015 Fall Meeting | www.european-mrs.com

   

TRAVELERY 9 edycja

Redakcja miesięcznika National Geographic Traveler ogłosiła kandydatów do 9. edycji konkursu TRAVELERY. Nominację w kategorii "Naukowe osiągnięcie roku" otrzymali Naukowcy z Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej za współudział w sukcesie misji Sondy Rosetta.

Naukowe osiągnięcie roku to jedna z sześciu kategorii konkursu przyznawana za dokonania naukowe, które pozwoliły lepiej zrozumieć świat, ludzi i kultury.

Czytaj więcej

 

Rosetta

Geologiczny penetrator MUPUS lądownika Philae wbije się w powierzchnię komety 67P/Czuriumow-Gierasimienko. Elementy penetratora zyskały swe właściwości mechaniczne dzięki nowatorskim metodom inżynierii powierzchni, rozwijanym na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

Źródło: CBK PAN

Pobierz artykuł
   

DreamSpark

Oprogramowanie Microsoft w ramach programu DreamSpark

Dostęp do → DreamSpark

Więcej: DreamSpark

 

Pierwszy w Polsce drogowy most kompozytowy

Politechnika Warszawska jest uczestnikiem konsorcjum, które w województwie podkarpackim wybuduje most z kompozytów FRP. Konstrukcja kompozytowa jest trwalsza niż standardowe obiekty ze stali i betonu z uwagi na brak zagrożeniu np. ze strony procesów korozyjnych. Poszczególne etapy projektu będą realizowane w kilku miejscach w kraju (Warszawa, Rzeszów, Błażowa).

Więcej: Pierwszy w Polsce drogowy most kompozytowy

   

Nowoczesne materiały

 

Badanie Losów Absolwentów

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej rozpoczyna kolejną edycję Badania Losów Absolwentów. Celem badania jest uzyskanie opinii na temat ukończonych studiów oraz informacji dotyczącej aktualnej sytuacji na rynku pracy.

Szczegółowe informacje oraz link do ankiety znajdują się na tej stronie

   

Konfiguracja programu pocztowego

informacje jak skonfigurować program pocztowy do odbioru i wysyłania poczty elektronicznej przez centralny system pocztowy PW są dostępne na stronie www.coi.pw.edu.pl LINK