piątek 27 listopada 2015
Tekst
   

Wydział Inżynierii Materiałowej

Doctor honoris causa

Profesor Krzysztof Jan Kurzydłowski doktorem honoris causa Politechniki Wrocławskiej

Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej z radością informuje o nadaniu godności doktora honoris causa Profesorowi naszego Wydziału Krzysztofowi Janowi Kurzydłowskiemu, Dyrektorowi Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Tytuł ten, będący najwyższą godnością przyznawaną przez środowisko akademickie, jest uznaniem wyjątkowej osobowości i wybitnych osiągnięć naukowych Profesora w zakresie inżynierii materiałowej zarówno w kraju, jak i za granicą. Rektor Politechniki Wrocławskiej – Profesor Tadeusz Więckowski, wygłaszając laudację, mówił o współpracy Profesora Kurzydłowskiego z wrocławską uczelnią w zakresie inżynierii materiałowej oraz zagadnień związanych z budową i eksploatacją reaktorów termojądrowych. Podkreślił też rolę Profesora w nawiązywaniu współpracy przez Politechnikę Wrocławską z najważniejszymi ośrodkami akademickimi w Europie.

Wydarzenie miało miejsce 16 listopada 2015 roku podczas uroczystych obchodów Święta Politechniki Wrocławskiej z okazji 70-lecia tej Uczelni.

Nadanie Profesorowi Krzysztofowi Janowi Kurzydłowskiemu przez Senat Politechniki Wrocławskiej tytułu doktora honoris causa jest zaszczytem nie tylko dla honorowanego, ale także dla społeczności akademickiej Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

Ta miła uroczystość odbyła się w roku, w którym Wydział Inżynierii Materiałowej obchodzi 40-lecie, a Politechnika Warszawska 100-lecie odnowienia tradycji nauczania w języku polskim.

Panu Profesorowi Krzysztofowi Janowi Kurzydłowskiemu serdecznie gratulujemy tego zaszczytnego wyróżnienia.

Więcej pod adresem: www.pryzmat.pwr.edu.pl/wiadomosci
 

Biuro Karier zaprasza

Od 23 listopada do 4 grudnia CAREERDATES odbędą się na 6 warszawskich uczelniach. Biuro Karier Politechniki Warszawskiej jest współorganizatorem wydarzenia. http://www.bk.pw.edu.pl/news.php?id=5025

Spotkanie z pracodawcą: CISCO - Internet of Everything http://www.bk.pw.edu.pl/news.php?id=5028

image
 

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na uroczystość otwarcia nowej jednostki Politechniki Warszawskiej - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT).

Powołując CZIiTT, Politechnika Warszawska pragnie zaoferować szerokie wsparcie dla rozwoju innowacji i transferu technologii, stwarzając dogodne warunki dla innowacyjnych przedsięwzięć powstających w wyniku współpracy nauki i biznesu. CZIiTT ma na celu m.in. tworzenie warunków dla efektywnej komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych, budowę kultury innowacyjności oraz aktywizację innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej.

Uroczyste otwarcie CZIiTT odbędzie się 19 listopada 2015 r. (czwartek) w godzinach 11.00-16.00 (ul. Rektorska 4 w Warszawie).

Ponadto, z okazji otwarcia odbędzie się szereg otwartych warsztatów, których tematyka jest dopasowana do studentów lub pracowników naukowych. Zarejestruj się na bezpłatne warsztaty. Pobierz zaproszenie
   

Stypendia

Stypendium z WFS PW dla najlepszego studenta i doktoranta

Pobierz plik z informacją: Stypendium WFS

Stypendium im. M. Kantona dla studentów PW

Pobierz plik z informacją: Stypendium im. Kantona
 

Stawki stypendialne

Informacje dotyczące stypendium socjalnego oraz stypendium naukowego dla doktorantów znajdują się pod adresem: doktoranci.inmat.pw.edu.pl
   

Trendence Graduate Barometer

Internetowe badanie studentów Trendence Graduate Barometer na temat edukacji i kariery

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w internetowym badaniu opinii słuchaczy studiów inżynierskich.

Więcej: Trendence Graduate Barometer

 
   

Stypendium Rodziny Lipińskich

Z przyjemnością informujemy, że Fundacja Rodziny Lipińskich z siedzibą w Warszawie, ponownie ufundowała stypendium Rodziny Lipińskich dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2015/2016.

Zasady przyznania stypendium | Regulamin Stypendium Rodziny Lipińskich | Wniosek (doc)
 

Konkurs dla ekoinnowatorów

KONKURSY DLA EKOINNOWACYJNYCH STUDENTÓW W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII „JESTEŚ KREATOREM? ZOSTAŃ EKOINNOWATOREM!”

Polska należy do najmniej ekoinnowacyjnych krajów w Unii Europejskiej, mimo że Polakom nie brakuje interesujących pomysłów w tym zakresie. Jak zatem zachęcić ich do wdrażania ekoinnowacji oraz komercjalizacji swoich rozwiązań? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej „Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem!”.

Więcej: Konkurs dla ekoinnowatorów

   

Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016

W dniu 01.10.2015 o godz. 14 odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 na Wydziale Inżynierii Materiałowej. W uroczystości wziął udział Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek. Uroczystość była połączona z wręczeniem statuetek Przyjaciel Wydziału Inżynierii Materiałowej.

Statuetki otrzymali:

 • Dr inż. Tadeusz Gancarczyk Pratt & Whittney Poland
 • Prof. Jerzy Lis Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Dr Jan Sarna Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii
 • Prof. Jan Sieniawski Politechnika Rzeszowska
 • Dr Leonard Szczepkowski FAMPUR
 • Mgr inż. Marek Walczak Urząd Dozoru Technicznego

Na inauguracji wręczono także srebrne i złote medale z okazji 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej a także medale 40 – lecia Inżynierii Materiałowej na Politechnice Warszawskiej pracownikom Wydziału i gościom obecnym na Inauguracji.

Relacja fotograficzna

 

Uroczysta Inauguracja

W dniu 02.10.2015 o godz. 15 na Wydziale Inżynierii Materiałowej odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 w Szkole Zaawanasowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych. W uroczystości wziął udział Prorektor ds. Studiów prof. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein, a także władze i pracownicy Wydziału Chemicznego i Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Doktoranci trzech wydziałów otrzymali decyzje przyjęcia na studia III stopnia. Zaproszeni goście otrzymali medale 40 – lecia Inżynierii Materiałowej na Politechnice Warszawskiej.

Relacja fotograficzna

   

Certyfikat

Pan dr inż. Krystian Paradowski jako jedyny Polak otrzymał certyfikat w dziedzinę badań materiałów nieniszczącą metodą Emisji Akustycznej na poziomie III.

Pobierz: skan certyfikatu

Pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 15 000 zł w konkursie Młodzi innowacyjni dla PGNiG otrzymała Pani Joanna Szymańska z Wydziału Inżynierii Materiałowej, z Zakładu Projektowania Materiałów za projekt pn.: "Produkcja i badania ultralekkich propantów ceramicznych przeznaczonych do efektywnego wydobycia gazu łupkowego"

Zobacz: www.pgnig.pl/mlodzi-innowacyjni-dla-pgnig
 

Intensive Lecture Course

W terminie 23 października – 3 listopada 2015 odbędzie się cykl wykładów dla doktorantów pt. "Intensive Lecture Course" prowadzony przez Profesorów z NIMS w Japonii.

Czytaj więcej: doktoranci.inmat.pw.edu.pl
   

Przyjaciel Wydziału Inżynierii Materiałowej

Dnia 25 września 2015 w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczystość wręczenia statuetek Przyjaciel Wydziału Inżynierii Materiałowej zagranicznym współpracownikom zasłużonym dla współpracy międzynarodowej Wydziału. Uroczystość miała związek z obchodami 40-lecia Wydziału oraz 100-lecia odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej.

Przyjaciółmi Wydziału Inżynierii Materiałowej zostali:

 • Prof. Anna Frączkiewicz z Ecole des Mines de Saint Etienne, Francja
 • Prof. Jolanta Janczak-Rush z EMPA Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and Research, Szwajcaria
 • Prof. Lindsay Greer z Cambridge University, Wielka Brytania
 • Prof. Terence Langdon z Southampton University, Wielka Brytania
 • Prof. Robert Singer z Erlangen University, Niemcy
 • Prof. Michael Zehetbauer z Vienna University, Austria
 • Prof. Ehrenfried Zschech z Fraunhofer Institute IKTS oraz Dresden Technical University, Niemcy

Relacja fotograficzna

 
   
 

Czterdziestolecie Inżynierii Materiałowej

Termin obchodów 100-lecia odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej zbiega się z obchodami 40-lecia Inżynierii Materiałowej.

Obchody czterdziestolecia wydziału odbędą się podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego 2015/2016 oraz Inauguracji Roku Akademickiego w Szkole Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych na Wydziale Inżynierii Materiałowej.

   

Stulecie Politechniki Warszawskiej

image

Więcej: Stulecie Politechniki Warszawskiej

 

Nabór wniosków o granty

Trwa nabór wniosków o granty przyznawanych w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki. W ubiegłym roku zaczął obowiązywać nowy regulamin przyznawania środków przez Narodowe Centrum Nauki. Zmieniły się również zasady przyznawania grantów, kryteria i ograniczenia konkursów oraz procedura odwołań.

Czytaj więcej: doktoranci.inmat/../nabór

   

Stypendium krajowe

Każdego roku Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ogłasza konkurs na stypendia "START" dla młodych naukowców w wieku do 30 lat, którzy posiadają dorobek naukowy udokumentowany publikacjami.

Pobierz plik z informacją
 

EUROMAT 2015

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji EUROMAT 2015, która odbędzie się w dniach 20-24 września na Politechnice Warszawskiej. Plan konferencji zawiera 39 tematycznych sympozjów, 3 sesje plenarne oraz szereg wydarzeń towarzyszących.

Strona konferencji: www.euromat2015.fems.org Pobierz ogłoszenie o pracy przy kongresie EUROMAT
   

Terminy Rad Wydziału

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2015/2016

 • 29 września 2015 roku
 • 30 października 2015 roku
 • 20 listopada 2015 roku
 • 11 grudnia 2015 roku
 • 22 stycznia 2016 roku
 • 19 lutego 2016 roku
 • 25 marca 2016 roku
 • 22 kwietnia 2016 roku
 • 27 maja 2016 roku
 • 24 czerwca 2016 roku
 • 23 września 2016 roku
 

Stypendia Ministra

Informacje dotyczące stypendiów Ministra na rok akademicki 2015/2016. Link tutaj

Zaopiniowane przez Radę Wydziału i podpisane przez Dziekana wnioski, proszę przekazać do Biura Spraw Studenckich pok. 210 , Noakowskiego 18/20, w nieprzekraczalnym terminie - do dnia 08 października 2015r.

   

Program praktyk studenckich

Dotyczy rządowego programu praktyk studenckich

Program ten ma priorytetowe znaczenie i w październiku zostanie objęty kontrolą NIK.

Istotnym faktem jest, że praktyki organizowane są we wszystkich urzędach administracji rządowej oraz w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych. Dostępnych jest 16 600 miejsc praktyk w 1 500 urzędach administracji rządowej. Program praktyk będzie dostosowywany do programu studiów, w tym studiów typowo technicznych.

Więcej: Program praktyk studenckich

 

Znak Jakości Wydziału

image
   

Biblioteka w wakacje!

W lipcu i sierpniu oraz wrześniu Biblioteka będzie czynna codziennie w godz. 9:30 - 13:30
Życzymy udanego odpoczynku!
 

Rejestracja kandydatów

Uprzejmie informujemy o obowiązku rejestrowania się kandydatów na studia doktoranckie za pośrednictwem systemu informatycznego Rekrutacja PW, rejestracja elektroniczna kandydatów na studia doktoranckie rozpoczynające się od zimowego 2015/2016 rozpoczyna się od 15 czerwca do 31 sierpnia 2015.

Informacja na: stronie internetowej PW
   

Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

Informacja dla Studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego od czerwca 2015r.

Zgodnie z wymogami art. 167b Ustawy o Szkolnictwie Wyższym Uczelnia zobligowana jest do zbierania elektronicznych informacji o pracach dyplomowych oraz przekazywania prac do ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych.

W związku z tym Politechnika Warszawska udostępniła studentom, Promotorom, Recenzentom oraz pracownikom Dziekanatów system APD - Archiwum Prac Dyplomowych.

Czytaj więcej

 

Bolid Formuły Student

Studenci Politechniki Warszawskiej budują bolid Formuły Student wykorzystując stal o strukturze nanokrystalicznej opracowaną w ramach projektu NanoStal.

Czytaj więcej