Kształcenie

Studia na kierunku Inżynieria Materiałowa obejmują kształcenie w zakresie rozwiązywania złożonych problemów techniki w oparciu o wiedzę generowaną przez naukę o materiałach - naukę o świadomym kształtowaniu mikrostruktury materiału poprzez procesy technologiczne, w celu uzyskania określonych właściwości, które determinują właściwości użytkowe wyrobów.

Studia stopnia I trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera natomiast studia stopnia II trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra w dziedzinie inżynierii materiałowej.