sobota 23 czerwca 2018
Tekst
   
Uczelniane Centrum Badawcze
Materiały Funkcjonalne
1 dr inż. Łukasz Ciupiński
2 dr inż. Elżbieta Fortuna-Zaleśna
3 dr inż. Michał Gloc
4 dr inż. Łukasz Gołębiowski
5 mgr inż. Agnieszka Łukawska