czwartek 23 listopada 2017
Tekst
   

Współpraca z przemysłem

Mocną strona wydziału jest współpraca z przemysłem.

Profil prac z tego zakresu obejmuje:

  • Zagadnienia degradacji materiałów instalacji przemysłowych w warunkach działania wysokiej
  • Temperatury, obciążeń mechanicznych oraz środowiska agresywnego (np. wodór)
  • Zagadnienia bezpieczeństwa technicznego, w tym przepisów krajowych i unijnych
  • Wprowadzanie nowych materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych (o specjalnych właściwościach cieplnych) oraz technik monitorowania ich degradacji
  • Ekspertyzy dotyczące przyczyn zniszczeń materiałów
  • Wydział obecnie realizuje 8 projektów celowych.

Do najważniejszych partnerów przemysłowych Wydziału zaliczyć należy:

  • Polski Koncern Naftowy ORLEN SA www
  • WSK PZL Rzeszów SA www
  • Mostostal Siedlce SA www
  • WSK PZL Kalisz SA www