wtorek 14 sierpnia 2018
Tekst
   

BIO-IMPLANT

Projekt BIO-IMPLANT ma charakter interdyscyplinarny. Współpracują w nim zespoły mające doświadczenie oraz odpowiednią bazę badawczą w zakresie medycyny, biologii, inżynierii materiałowej, technik wytwarzania CAD/CAM oraz informatyki
image

Celem projektu jest opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowatorskich produktów inżynierii tkankowej (bioimplantów) wspomagających regenerację i odtworzenie rozległych ubytków tkanek kostnych, które powstają w wyniku usuwania nowotworu. Efektem ma być opracowanie gotowej do wdrożenia w praktyce klinicznej metody leczenia onkologicznych ubytków kostnych w okolicy twarzoczaszki człowieka z zastosowaniem innowacyjnego, przygotowanego „na miarę” dla pacjenta produktu inżynierii tkankowej oraz komputerowych systemów wspomagania operacji.

 

Jednym z największych wyzwań nowoczesnej medycyny jest leczenie różnego rodzaju nowotworów, które wiąże się często z potrzebą resekcji zmienionej chorobowo tkanki. Powstające po operacji chirurgicznej ubytki, powodują różne zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu. Niestety współczesne metody rekonstrukcji chirurgicznej  stosowane w praktyce klinicznej posiadają znaczne ograniczenia, a w niektórych przypadkach są w ogóle niemożliwe do wykonania. Dlatego właśnie zaawansowane badania inżynierii tkankowej przeprowadzane w projekcie Bio-Implant koncentrują się na rozwiązaniu problemów estetyczno-zdrowotnych pacjentów i opracowaniu nowoczesnych technologii w zakresie inżynierii wspomagających leczenie chorób nowotworowych, których złośliwe odmiany przyczyniły się do 26% zgonów wśród mężczyzn oraz 23% u kobiet w roku 2006.

Projekt ma na celu opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowatorskiego produktu  inżynierii tkankowej - bioimplantu, który służy do regeneracji i odtworzenia rozległych ubytków tkanki kostnej oraz wypełnienia miejsca po usunięciu chorej części. Dlatego też najważniejszym zadaniem, które mają wykonać naukowcy jest stworzone bioaktywnego rusztowania zasiedlonego komórkami macierzystymi o złożonej nano- i mikro- strukturze. Podstawową funkcją takiego skafoldu będzie uwalnianie substancji biologicznie czynnych, wspomaganie czynników adhezji, namnażania i różnicowania się komórek oraz formowania się nowej tkanki, a także odtworzenie ubytków tkanki kostnej. Produktem finalnym projektu będzie opracowanie gotowej do wdrożenia metody leczenia onkologicznych ubytków kostnych twarzoczaszki z zastosowaniem innowacyjnych technologii. Dzięki jej zastosowaniu powstanie produkt inżynierii tkankowej „na miarę”, który zostanie zaimplementowany pacjentowi przy pomocy komputerowych systemów wspomagania operacji.

Wielowątkowy charakter projektu wymaga pracy interdyscyplinarnego zespołu mającego długoletnie doświadczenie w zakresie medycyny, biologii, inżynierii materiałowej, technik wytwarzania CAD/CAN oraz informatyki. Do jego realizacji niezbędne jest również zaplecze naukowo-badawcze o najwyższych światowych standardach.

KOORDYNACJA PROJEKTU - WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

 • Opracowanie nowatorskich technologii wytwarzania rusztowania (skafoldu)
 • Przedkliniczna ocena produktów inżynierii materiałowej
 • Przygotowanie modelu wdrażania nowych technologii wypracowanych w projekcie do praktyki medycznej

CENTRUM ONKOLOGII

 • Opracowanie innowacyjnych metod leczenia ubytków tkanki kostnej powstałych w wyniku resekcji, przy wykorzystaniu opracowanej technologii wytwarzania TEP oraz zaawansowanych systemów komputerowych
 • Wybór modelowego pacjenta do rekonstrukcji ubytku kostnego w okolicach twarzoczaszki

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

 • Opracowanie modelu rusztowania (skafoldu)
 • Projekt systemu komputerowego do planowania operacji  wraz z użyciem wytworzonego w  projekcie skafoldu i zastosowaniem technologii informatycznych w zakresie przetwarzania danych medycznych

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

 • Opracowanie metod ułatwiających implantację skafoldu w miejscu po resekcji ubytku kostnego na podstawie metod izolowania, namnażania komórkami macierzystymi i dostarczania czynników wzrostu

www.bio-implant.pl

 • Film BIO-IMPLANT
  Bioimplanty z tkanek tłuszczowych pacjenta oraz innowacyjna metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie
ig-ue-bioimplant