wtorek 14 sierpnia 2018
Tekst
   

Studia z Przyszłością

6 marca 2016 roku w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się Uroczysta Gala Finałowa I edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego Studia z Przyszłością, organizowanego wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC. Program służy ewaluowaniu najbardziej nowoczesnych kierunków i koncepcji studiów na polskich uczelniach.

Certyfikatami „Studia z Przyszłością” Organizatorzy uhonorowali kierunki studiów realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego.Znak Jakości „Studia z Przyszłością” otrzymały kierunki studiów, które swoje programy opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji.

Eksperci oceniający programy studiów zgłoszone do akredytacji „Studia z Przyszłością” badali m.in. innowacyjność przyjętych przez szkoły wyższe efektów kształcenia, stosowane metody dydaktyczne czy formy i zakres współpracy uczelni z pracodawcami. Istotne było również to, czy uczelnie, kształcąc studentów, kładą nacisk na umiejętności i kompetencje cenione przez środowiska gospodarcze, takie jak komunikatywność, samodzielność, kreatywność, kwalifikacje językowe.

Z radością informujemy, że kierunek studiów inżynieria materiałowa realizowany na studiach pierwszego stopnia na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”.

Studia z  Przyszłością Studia z  Przyszłością Studia z  Przyszłością Studia z  Przyszłością
image
image
image

WebMail

Panel pocztowy → tutaj

Informacje jak skonfigurować program pocztowy → tutaj