wtorek 14 sierpnia 2018
Tekst
   

Misja

Misja LBP PW WIM

Misją
Laboratorium Badań dla Przemysłu PW WIM
jest wzrost poziomu bezpieczeństwa
poprzez zapobieganie i eliminowanie zagrożeń
wynikających z eksploatacji urządzeń technicznych.