niedziela 22 lipca 2018
Tekst
   

Konkurs na stanowisko student stypendysta

Rozstrzygniecie konkursu na stanowisko student stypendysta w projekcie: "Hybrydowe kompozyty ceramika metal o umocnieniu gradientowym"

Rozstrzygnięcie konkursu na stypendium typu student-doktorant, realizowane w ramach projektu NCN Opus 13.

Pobierz: Lista Rankingowa

W ramach projektu NCN OPUS "Hybrydowe kompozyty ceramika metal o umocnieniu gradientowym"

Wymagania:

  • Student III stopnia (doktorant) lub student II stopnia wykazujący zainteresowanie podjęciem studiów doktoranckich; kierunek studiów: inżynieria materiałowa lub nauki pokrewne;
  • Motywacja do badań podstawowych;
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej umożliwiającym samodzielne czytanie publikacji i książek anglojęzycznych oraz komunikację.
  • Wiedza w dziedzinie inżynierii materiałowej, w szczególności w zakresie wytwarzania metodami opartymi na masach lejnych materiałów kompozytowych o osnowie ceramicznej.

Opis zadań:

Celem projektu jest określenie możliwości kształtowania mikrostruktury kompozytów z układu Al2O3-Cu z dodatkiem trzeciego komponentu, poprzez dobór rodzaju i udziału obu składników metalicznych oraz wytworzenie struktury gradientowej wpływającej na stopień zajścia przemian fazowych (reakcji) w obrębie tych komponentów. Mikrostruktura będzie analizowana w aspekcie jej wpływu na lokalne właściwości mechaniczne oraz właściwości elektryczne i cieplne próbki. W ramach realizacji zadań badawczych w projekcie NCN student-stypendysta będzie zobowiązany do prowadzenia badań naukowych, w szczególności:

  • Wytwarzanie próbek kompozytowych oraz badania otrzymanych materiałów (badania mikrostrukturalne i mechaniczne);
  • Analiza wyników badań, przygotowywanie raportów cząstkowych i publikacji naukowych.

Termin składania ofert: 09.03.2018

Forma składania ofert: email na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Warunki zatrudnienia:

  • Kwota stypendium: 3000 PLN miesięcznie
  • Okres wypłacania stypendium: 36 miesięcy

Dodatkowe informacje:

Szczegóły regulamin rekrutacji dostępny na stronie: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/koszty-w-projektach/stypendia-naukowe/zasady-przyznawania-wyplaty-stypendiow-1 Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

  • Życiorys zawierający opis dotychczasowej działalności naukowej, informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych (publikacje, udział w konferencjach naukowych), opis doświadczenia zdobytego poza macierzystą jednostką naukową.

Kontakt i dodatkowe informacje: prof. Waldemar Kaszuwara, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Rozstrzygniecie konkursu na stanowisko student stypendysta w projekcie: "Hybrydowe kompozyty ceramika metal o umocnieniu gradientowym"

Lista-rankingowa.pdf
image
image
image

WebMail

Panel pocztowy → tutaj

Informacje jak skonfigurować program pocztowy → tutaj