wtorek 14 sierpnia 2018
Tekst
   

Historia Wydziału Inżynierii Materiałowej

image
prof. Witold Broniewski
Pierwszą jednostką naukowo-dydaktyczną, która stanowiła potężny zalążek, powstałego w 1991 roku na Politechnice Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Materiałowej, była istniejąca na Wydziale Mechanicznym PW od 1920 roku Katedra Technologii Metali z przynależnym do niej Zakładem Metalurgicznym. Kierownikiem tej katedry i zakładu był w latach 1920 - 1939 prof. Witold Broniewski, wychowanek, a następnie współpracownik chemika francuskiego o światowej sławie - prof. Henry Le Chateliera.  
image prof. Jan Czochralski
Drugą jednostką naukowo-dydaktyczną, która również wniosła po latach swój wkład w powstanie Wydziału Inżynierii Materiałowej, była działająca w okresie 1929-39 na Wydziale Chemicznym Katedra Metalurgii i Metaloznawstwa, kierowana przez prof. Jana Czochralskiego, któremu światową sławę przyniosły głównie badania w dziedzinie krystalizacji metali.  
image prof. Kornel Wesołowski
Po II wojnie światowej kontynuatorem działalności prof. Broniewskiego był prof. Kornel Wesołowski, kierujący Katedrą Metaloznawstwa na Wydziale Mechanicznym, a następnie Mechanicznym Technologicznym w latach 1949-69.  
image prof. Stanisław Jaźwiński
Oprócz Katedry Metaloznawstwa na wydziale MT istniała w latach 1961-70 Katedra Materiałoznawstwa na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa (MEiL), której kierownikiem był od 1965 roku wychowanek prof. J. Czochralskiego - prof. Stanisław Jaźwiński, który zwrócił zainteresowania Katedry w kierunku nowej dyscypliny naukowej nazwanej Inżynierią Materiałową.  
image prof. dr hab. Stefan Wojciechowski
W 1970 roku nastąpił reorganizacja struktury PW, polegająca na likwidacji katedr i przechodzenia na strukturę instytutową. W wyniku tego Katedra Metaloznawstwa na wydziale MT została przekształcona na Instytut Materiałoznawstwa, a z Katedry Materiałoznawstwa na Wydziale MEiL utworzono międzyresortowy Instytut Inżynierii Materiałowej. Dyrektorem IIM w latach 1975-1981 i 1987-1990 został prof. dr hab. Stefan Wojciechowski.  
image prof. dr hab Maciej Grabski
W 1975 roku dokonano połączenia tych dwóch Instytutów w jeden Instytut na prawach Wydziału nazwany Instytutem Inżynierii Materiałowej. Prof dr hab. Maciej Grabski pełnił funkcję Dyrektora IIM w latach 1981-1987.  
image prof. dr hab. Jerzy Wyrzykowski
W ciągu kilku lat proces rozwoju IM doprowadził do tego, że stał się on w znacznym stopniu samodzielną jednostką dydaktyczną w strukturze uczelni, a jego pozycja naukowa zapewniła mu miejsce w rzędzie znanych ośrodków w świecie kształcących w zakresie inżynierii materiałowej. W związku z tym został on w październiku 1991 roku podniesiony do rangi Wydziału. Dyrektor IIM w latach 1990-1991. Dziekan w latach: 1991-1996.  
image prof. dr hab. Tadeusz Wierzchoń
Dziekan w latach: 1996-1999.  
image prof. dr hab. Krzysztof Kurzydłowski
Dziekan w latach: 1999-2002.  
image prof. dr hab. Tadeusz Kulik
Dziekan w latach: 2002-2005.  
image prof. nzw. dr hab. Jerzy Szawłowski
Dziekan od: 2005-2012.